Tony Burner

Universitetet i Sørøst-Norge

Tony Burner har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. doktorgrad: Send til godkjenning 11. april 2018
  2. sosial kontroll: Send til godkjenning 11. april 2018
  3. Førstelektor: Send til godkjenning 23. mai 2016
  4. Formativ vurdering: Send til godkjenning 9. mai 2016
All aktivitet

Biografi

Tony Burner er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, mastergrad i språk og bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Doktorgraden til Burner handlet om formativ skrivevurdering i engelskklasser på ungdomstrinnet. Han har klasseromsvurdering, skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, veiledning, flerspråklighetspraksiser og mangfoldskompetanse som forskningsinteresser.