Tony Burner

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Tony Burner har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. vurdering - pedagogikk: oppdatert 3. januar 2024
  2. skolefritidsordning: oppdatert 3. januar 2024
  3. eksamenstrekk: oppdatert 3. januar 2024
  4. Engelsk: oppdatert 31. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Grunnskole 24
  2. Vurdering av elever og studenter 28

Biografi

Tony Burner er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, mastergrad i språk og bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Doktorgraden til Burner handlet om formativ skrivevurdering i engelskklasser på ungdomstrinnet. Han har klasseromsvurdering, skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, veiledning, flerspråklighetspraksiser og mangfoldskompetanse som forskningsinteresser.