Tony Burner

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Tony Burner har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. naturfag: redigerte og publiserte et endringsforslag 20. mai 2023
  2. skolefritidsordning: oppdatert 13. januar 2023
  3. skolefritidsordning: oppdatert 13. januar 2023
  4. grunnskolen: oppdatert 13. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Grunnskole 21
  2. Vurdering av elever og studenter 28

Biografi

Tony Burner er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, mastergrad i språk og bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Doktorgraden til Burner handlet om formativ skrivevurdering i engelskklasser på ungdomstrinnet. Han har klasseromsvurdering, skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, veiledning, flerspråklighetspraksiser og mangfoldskompetanse som forskningsinteresser.