Eva Narten Høberg

fagansvarlig, Norsk institutt for bioøkonomi

Eva Narten Høberg har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. norsk mat og matkultur: godkjente et endringsforslag 12. juli 2021
  2. kransekake: oppdatert 12. mai 2021
  3. gomme - melkerett: godkjente et endringsforslag 8. februar 2021
  4. blandasmør: oppdatert 3. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norsk kjøkken 42

Biografi

Født 1970 på Gjøvik sykehus. Oppvokst på Raufoss i Vestre Toten kommune. Bor i Dønna kommune i Nordland.

Utdanning: Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), Institutt for husdyrfag, 1996. Mat og matkultur ved UiB 2005.

Forsker siden 1996 ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling (tidligere Bioforsk).

Kontorsted: NIBIO Tjøtta

Arbeidsfelt: Forskning og utvikling knyttet til landbruk og reiseliv, med matopplevelser og ernæringskvalitet i fokus. Utvikling og undervisning i studietilbud Mat og matkultur ved Høgskolen i Nesna (2005-2014), og i fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole (fra 2020).

Annet: Bonde