Eva Narten Høberg

fagansvarlig, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Eva Narten Høberg har skrevet 46 artikler

Nylig aktivitet

  1. lammelår: oppdaterte bilde 3. april 2023
  2. lammelår: oppdaterte bilde 3. april 2023
  3. Lammelår - Lammestek: publisert 20. mars 2023
  4. norsk mat og matkultur: godkjente et endringsforslag 13. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norsk kjøkken 51

Biografi

Født 1970 på Gjøvik sykehus. Oppvokst på Raufoss i Vestre Toten kommune. Bor i Dønna kommune i Nordland.

Utdanning: Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), Institutt for husdyrfag, 1996. Mat og matkultur ved UiB 2005.

Forsker siden 1996 ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), avdeling Vilt og utmarksressurser (tidligere Bioforsk).

Kontorsted: NIBIO Tjøtta

Arbeidsfelt: Forskning og utvikling knyttet til landbruk og reiseliv, med matopplevelser og ernæringskvalitet i fokus. Utvikling og undervisning i studietilbud Mat og matkultur ved Høgskolen i Nesna (2005-2014), og i fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole (fra 2020).

Annet: Bonde