Per Dahl

Professor emeritus, tidligere fagmedarbeider, Universitetet i Stavanger

Per Dahl har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Per Dahl (f. 1952) studerte ved Universitetet i Trondheim, (musikkvitenskap, filosofi og psykologi), og har arbeidet ved Rogaland musikkonservatorium/Høgskolen i Stavanger/Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger siden 1979. Jeg har vært konsulent ved Norsk lydinstitutt, Stavanger siden åpningen i 1985 og besøkte Arne Dørumsgaard i Italia flere ganger. Sammen med Tore Simonsen (Simax) bidro jeg til utgivelsen av Grieg: Piano Music in Historic Interpretations i 1993 og senere den store Flagstad-antologien (1995).  Jeg har også laget flere foredragsserier med historisk materiale fra Norsk lydinstitutt.

Jeg ble dr.philos. med avhandlingen: Jeg elsker Dig! Lytterens argument. Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr.3 ved Universitetet i Stavanger i 2006. Her analyserte jeg 214 forskjellige grammofoninnspillinger av Griegs romanse, innspilt i perioden 1899-2000.

Etter det har jeg skrevet disse bøkene: Anvendt musikkestetikk (2008), Verkanalysen som fortolkningsarena (2011), og Music and Knowledge. A Performer’s Perspective (2017) som også er kommet på norsk: Utøverkunnskap (2019). Min siste bok: Modes of Communication in Stravinsky’s Works. Sign and Expression. ble utgitt på forlaget Routledge i 2022.

Jeg er nå professor emeritus ved UiS og har vært musikkritiker i Stavanger Aftenblad, skrevet programomtaler for Stavanger Symfoniorkester og holdt flere kurs og foredrag om musikklytting.