Reidar Aasgaard

Professor i idéhistorie, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Reidar Aasgaard har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Paulus’ brev: oppdatert 20. februar 2024
  2. Paulus’ brev: redigerte og publiserte et endringsforslag 20. februar 2024
  3. Judas (Jakobs sønn): oppdatert 5. juli 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Det nye testamentet 191

Biografi

Reidar Aasgaard er professor i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved instituttet siden 2009 og har spesielt ansvar for antikkens og middelalderens idéhistorie.

Aasgaards forskningsinteresser ligger delvis innenfor Det nye testamentet og tidligkristen litteratur, med vekt på johannesskriftene, paulusbrevene, apokryf litteratur og kirkelæreren Augustin, og delvis innenfor tidlig sosialhistorie, særlig antikkens familie- og barndomshistorie. Han har publisert en rekke bøker og artikler på engelsk og norsk, og også arbeidet som oversetter av Det  nye testamentet og av andre greske og latinske tekster.

Han utga i 2004 boka "My Beloved Brothers and Sisters!" Christian Siblingship in Paul, i 2009 The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, og var i 2008 redaktør for Det Norske Bibelselskaps Det nye testamentet: studieutgave.

Aasgaard har vært fagansvarlig på snl.no siden 2016. Han kan kontaktes på epost reidar.aasgaard@ifikk.uio.no

Se også Aasgaards UiO-profilside, og publikasjonsliste i Cristin