Dag Gundersen

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Dag Gundersen har skrevet 117 artikler og har vært fagkonsulent for 3314 artikler

Biografi

Dag Gundersen (1928-2016) var stipendiat ved Det norske litterære ordboksverk fra 1958. Han ble dosent i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1972, og professor i 1985. Han var også språkkonsulent i NRK. Dag Gundersen utga en rekke ordbøker og lærebøker, og var redaktør for blant annet  Språkvett; skriveregler, grammatikk og språklige råd fra a til å  (Kunnskapsforlaget 2001) og  Bevingede ord; ordtak, sitater og deres opprinnelse  (Kunnskapsforlaget 2006).