Steffen Kallbekken

fagansvarlig, CICERO Senter for klimaforskning

Steffen Kallbekken har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. norsk klimapolitikk: oppdatert 30. oktober 2018
  2. FNs klimapanel: oppdatert 30. oktober 2018
  3. Klimakonvensjonen: oppdatert 30. oktober 2018
  4. Parisavtalen: oppdatert 9. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimapolitikk 23

Biografi

Steffen Kallbekken er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk. Han har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo, og har forsket på klimapolitikk siden 2002. Hans forskning fokuserer på internasjonale klimaavtaler, virkemidler i klimapolitikken og rollen til kortlevde klimadrivere i internasjonal klimapolitikk.