Steffen Kallbekken

fagansvarlig, CICERO Senter for klimaforskning

Steffen Kallbekken har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Parisavtalen: oppdatert 5. oktober 2017
  2. Paris-avtalen: godkjente et endringsforslag 5. oktober 2017
  3. Paris-avtalen: godkjente et endringsforslag 5. oktober 2017
  4. Paris-avtalen: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimapolitikk 20

Biografi

Steffen Kallbekken er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk. Han har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo, og har forsket på klimapolitikk siden 2002. Hans forskning fokuserer på internasjonale klimaavtaler, virkemidler i klimapolitikken og rollen til kortlevde klimadrivere i internasjonal klimapolitikk.