Steffen Kallbekken

fagansvarlig, CICERO Senter for klimaforskning

Steffen Kallbekken har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Parisavtalen: oppdatert 9. august 2018
  2. Klimaforhandlingene: oppdatert 9. august 2018
  3. klimapolitikk: oppdatert 3. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimapolitikk 22

Biografi

Steffen Kallbekken er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk. Han har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo, og har forsket på klimapolitikk siden 2002. Hans forskning fokuserer på internasjonale klimaavtaler, virkemidler i klimapolitikken og rollen til kortlevde klimadrivere i internasjonal klimapolitikk.