Fredrik A. Walby

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. selvmord: kommentert 13. mai 2023
  2. selvmord: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. desember 2022
  3. selvmord: oppdatert 28. februar 2022
  4. selvmord: oppdatert 28. april 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Selvmord 6

Biografi

Fredrik A. Walby (f. 1970) er forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (www.selvmord.no) ved Universitetet i Oslo hvor han leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Han har bred klinisk erfaring og var sjefpsykolog ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo 2007-15. Han har publisert en rekke suicidologiske artikler med hovedfokus på selvmordsatferd og psykiske lidelser. Walby var sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, og har senere vært engasjert i ulike forebyggingstiltak innen for dette feltet i Norge.  

e-post: fredrik.walby@medisin.uio.no