Reidar Hvalvik

Professor emeritus, fagansvarlig, MF vitenskapelig høyskole

Reidar Hvalvik har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bibelen: godkjente et endringsforslag 18. juli 2024
  2. kanon - den kristne kanon: oppdatert 14. desember 2023
  3. kanon - den kristne kanon: oppdaterte bilde 14. desember 2023
  4. kanon - den kristne kanon: oppdaterte bilde 14. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tidlig kristendom 128

Biografi

Reidar Hvalvik er professor emeritus i Det nye testamente ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han var forskningsstipendiat ved Norges forskningsråd i 1991–1994, og skrev en doktoravhandling om Barnabasbrevet, en av de apostoliske fedre (The Struggle for Scripture and Covenant: The Purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian Competition in the Second Century, 1996). Han redigerte og bidro til den norske oversettelsen av nettopp disse skriftene (De apostoliske fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter, 1984; 2. utg. 1997).

Han har publisert en rekke bøker og artikler på norsk, bl.a. Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (sammen med Terje Stordalen; 1999; mange senere opplag). Han har også publisert en rekke artikler på engelsk om emner knyttet til Det nye testamente og tidlig kristendom, og vært bidragsyter og redaktør/medredaktør for flere bøker i samme fagfelt, blant annet Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries (2007), Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages (2011), Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) og The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity (2018).

Han har også studert kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og var i 2006–2007 ansatt som forsker ved Det norske instituttet i Roma der han forsket på tidligkristen kunst i Roma. Han har også publisert flere artikler om den italienske maleren Caravaggio (på engelsk) og om norsk kirkekunst i middelalderen og på reformasjonstiden. I 2013–2019 var han medredaktør av Teologisk tidsskrift.