Gulbrand Alhaug

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Gulbrand Alhaug har skrevet 5752 artikler

Nylig aktivitet

 1. etternamn: kommentert 9. september 2021
 2. Herlaug: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. april 2021
 3. My: godkjente et endringsforslag 22. mars 2021
 4. Rashid: oppdatert 26. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

 1. Etternavn 3
 2. Fornavn 4
 3. Guttenavn 2728
 4. Jentenavn 3047
 5. Onomastikk 2
 6. Personnavn 14

Biografi

Gulbrand Alhaug (1942) forskar på namn og er professor i språkvitskap ved Universitetet i Tromsø. Fagansvarleg for personnamn i Store norske leksikon frå 2016.

Alhaug har tidlegare vore medlem i Samarbeidsnemnda for namnegransking (1988–2012), norsk representant i NORNA – Samarbeidskomiteen for  nordisk namneforsking  (1994–1998) og var norsk representant i den nordiske komiteen for personnamnterminologi (2003–2012).

Eit utval namnefaglege publikasjonar:

 • Fornamn  i  Noreg  frå 1900 til 1975. Novus (2004), 285 s.
 • 10 001 navn: Norsk fornavnleksikon. Cappelen Damm (2011), 482 s.
 • Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus (2015),
 • Mange namnefaglege artiklar i nordiske og internasjonale tidsskrift