Gulbrand Alhaug

fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Gulbrand Alhaug har skrevet 5752 artikler

Nylig aktivitet

 1. Oluf: oppdatert 6. desember 2022
 2. My: godkjente et endringsforslag 7. oktober 2022
 3. Joakim: godkjente et endringsforslag 7. oktober 2022
 4. Kjellborg: oppdatert 19. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

 1. Etternavn 3
 2. Fornavn 5
 3. Guttenavn 2728
 4. Jentenavn 3046
 5. Onomastikk 2
 6. Personnavn 15

Biografi

Gulbrand Alhaug (1942) forskar på namn og er professor i språkvitskap ved Universitetet i Tromsø. Fagansvarleg for personnamn i Store norske leksikon frå 2016.

Alhaug har tidlegare vore medlem i Samarbeidsnemnda for namnegransking (1988–2012), norsk representant i NORNA – Samarbeidskomiteen for  nordisk namneforsking  (1994–1998) og var norsk representant i den nordiske komiteen for personnamnterminologi (2003–2012).

Eit utval namnefaglege publikasjonar:

 • Fornamn  i  Noreg  frå 1900 til 1975. Novus (2004), 285 s.
 • 10 001 navn: Norsk fornavnleksikon. Cappelen Damm (2011), 482 s.
 • Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus (2015),
 • Mange namnefaglege artiklar i nordiske og internasjonale tidsskrift