Gulbrand Alhaug

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Gulbrand Alhaug har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

 1. Edvard: oppdatert 12. februar 2018
 2. Aurora: oppdatert 12. februar 2018
 3. Alfred: oppdatert 16. april 2017
 4. Alan: publisert 16. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

 1. Etternavn 5
 2. Fornavn 2
 3. Guttenavn 417
 4. Jentenavn 345
 5. Personnavn 3

Biografi

Gulbrand Alhaug (1942) forskar på namn og er professor i språkvitskap ved Universitetet i Tromsø. Fagansvarleg for personnamn i Store norske leksikon frå 2016.

Alhaug har tidlegare vore medlem i Samarbeidsnemnda for namnegransking (1988–2012), norsk representant i NORNA – Samarbeidskomiteen for  nordisk namneforsking  (1994–1998) og var norsk representant i den nordiske komiteen for personnamnterminologi (2003–2012).

Eit utval namnefaglege publikasjonar:

 • Fornamn  i  Noreg  frå 1900 til 1975. Novus (2004), 285 s.
 • 10 001 navn: Norsk fornavnleksikon. Cappelen Damm (2011), 482 s.
 • Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus (2015),
 • Mange namnefaglege artiklar i nordiske og internasjonale tidsskrift