Jan Ivar Røssberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. paranoid psykose: oppdatert 27. september 2018
  2. paranoid psykose: oppdatert 27. september 2018
  3. schizoaffektiv lidelse: oppdatert 27. september 2018
  4. hebefren schizofreni: oppdatert 27. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykoser, schizofreni og paranoide tilstander 47

Biografi

Jan Ivar Røssberg (f.1966) er overlege i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke forskningsartikler og bokkapitler om miljøterapi, familiearbeid ved psykoser, tidlig intervensjon ved psykoser og psykoterapi. Forskningen har stort sett dreid seg om psykososiale behandlingsintervensjoner ved psykiske lidelser. Han har siden 2011 vært undervisningsleder i psykiatrimodulen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Jan Ivar Røssberg har vært fagansvarlig for artiklene om psykoser, schizofreni og paranoide tilstander siden januar 2016.

Twitterkonto: @JanIvarRossberg

Hjemmeside UiO: www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/janir/