Jan Ivar Røssberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. førsterangssymptomer: oppdatert 3. januar 2019
  2. hebefren schizofreni: oppdatert 3. januar 2019
  3. schizoaffektiv lidelse: oppdatert 3. januar 2019
  4. katatoni: oppdatert 3. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykoser, schizofreni og paranoide tilstander 47

Biografi

Jan Ivar Røssberg (f.1966) er overlege i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke forskningsartikler og bokkapitler om miljøterapi, familiearbeid ved psykoser, tidlig intervensjon ved psykoser og psykoterapi. Forskningen har stort sett dreid seg om psykososiale behandlingsintervensjoner ved psykiske lidelser. Han har siden 2011 vært undervisningsleder i psykiatrimodulen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Jan Ivar Røssberg har vært fagansvarlig for artiklene om psykoser, schizofreni og paranoide tilstander siden januar 2016.

Twitterkonto: @JanIvarRossberg

Hjemmeside UiO: www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/janir/