Jan Ivar Røssberg

Professor i psykiatri, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Ivar Røssberg har skrevet 7 artikler og har vært fagkonsulent for 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. Cotards syndrom: godkjente et endringsforslag 23. januar 2024
  2. schizofreni: godkjente et endringsforslag 9. januar 2024
  3. depresjon: oppdatert 17. oktober 2023
  4. vrangforestillinger: oppdatert 17. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Psykoser, schizofreni og paranoide tilstander 47
  2. Stemningslidelser 32

Biografi

Jan Ivar Røssberg (f.1966) er overlege i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke forskningsartikler og bokkapitler om miljøterapi, familiearbeid ved psykoser, tidlig intervensjon ved psykoser og psykoterapi. Forskningen har stort sett dreid seg om psykososiale behandlingsintervensjoner ved psykiske lidelser. Han har siden 2011 vært undervisningsleder i psykiatrimodulen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Jan Ivar Røssberg har vært fagansvarlig for artiklene om psykoser, schizofreni og paranoide tilstander siden januar 2016.

Twitterkonto: @JanIvarRossberg

Hjemmeside UiO: www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/janir/