Grete Benjaminsen

fagansvarlig, NMBU

Grete Benjaminsen har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Zanzibars historie: godkjente et endringsforslag 3. april 2017
  2. Zanzibars historie: endringsforslaget ble avvist 31. mars 2017
  3. Abeid Amani Karume: godkjente et endringsforslag 31. mars 2017
  4. Jakaya Kikwete: godkjente et endringsforslag 2. februar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Tanzanias geografi 29
  2. Tanzanias historie 7
  3. Tanzanias samtidshistorie 8

Biografi

Grete Benjaminsen (1972) er PhD-stipendiat ved Institutt for miljø - og utviklingsstudier (Noragric), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hennes PhD-prosjekt handler om implementeringen av det norske klima og skoginitiativet (REDD+) i Tanzania, med fokus på Zanzibar. Benjaminsen har en mastergrad i miljø- og utviklingsstudier fra Norges Landbrukshøyskole (tidligere NMBU), og en cand.mag fra Universitet i Oslo – med blant annet swahili språk, historie og kultur i fagkretsen. Hun har arbeidet i tjue år med Afrika-relaterte spørsmål – blant annet som koordinator og daglig leder hos Tørrlandskoordineringsgruppa; som rådgiver i CARE Norge, der Tanzania var et av ansvarsområdene. Benjaminsen har tidligere også jobbet for Noragric og Agderforskning. Hun snakker swahili og har i flere perioder bodd i Tanzania. Grete Benjaminsen har vært fagansvarlig på SNL siden 2015.