Grete Benjaminsen

Ph.d., fagansvarlig

Grete Benjaminsen har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tanzanias utenrikspolitikk: oppdatert 8. juni 2023
  2. Tanzania: oppdatert 28. januar 2022
  3. Tanganyika: oppdatert 28. januar 2022
  4. Tanganyika: oppdaterte bilde 27. januar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Tanzanias geografi 33
  2. Tanzanias historie 7
  3. Tanzanias samtidshistorie 10

Biografi

Grete Benjaminsen (1972) har en PhD fra Institutt for internasjonale miljø - og utviklingsstudier (Noragric), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hennes PhD-prosjekt handler om implementeringen av det norske klima og skoginitiativet (REDD+) i Tanzania, med fokus på Zanzibar. Benjaminsen har en mastergrad i miljø og utviklingsstudier fra Norges Landbrukshøyskole (tidligere NMBU), og en cand.mag fra Universitet i Oslo – med blant annet swahili språk, historie og kultur i fagkretsen. Hun har arbeidet i over tjue år med Afrika-relaterte spørsmål, blant annet for CARE Norge, Tørrlandskoordineringsgruppa og Agderforskning. For tiden er Benjaminsen ansatt som seniorrådgiver i Norad. Hun snakker flytende swahili og har i flere perioder bodd i Tanzania. Grete Benjaminsen har vært fagansvarlig på SNL siden 2015.