Kjersti Lundetræ

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Kjersti Lundetræ har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. analfabetisme: oppdaterte bilde 5. desember 2022
  2. literacy: godkjente et endringsforslag 5. desember 2022
  3. analfabetisme: oppdatert 22. januar 2021
  4. Leseflyt: oppdatert 30. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Leseopplæring 10

Biografi

Kjersti Lundetræ (f. 1971) er professor i spesialpedagogikk og senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Hun har vært ansatt ved Lesesenteret siden 2006, og har tidligere arbeida som lærer/spesialpedagog på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i voksenopplæringen.

Lundetræ har brei erfaring som foreleser og veileder fra bachelor- til doktorgradsnivå ved UiS i tema som begynneropplæring i lesing, lesing som grunnleggende ferdighet og lese- og skrivevansker.

Forskningsinteressen hennes omfatter blant annet begynneropplæring i lesing, tidlig innsats, intervensjonsforsking, lese- og skrivevansker og internasjonale leseundersøkelser. 

Hun har publisert en rekke artikler og bokkapitler. I 2014 publiserte hun boka "Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring" (Gyldendal akademisk) sammen med Finn Egil Tønnessen.

Kjersti Lundetræ har vært fagansvarlig i SNL siden 2016 og kan kontaktes via e-postadressen kjersti.lundetre@uis.no.

For mer informasjon om Kjersti Lundetræ og hennes publikasjoner, se hennes personlige hjemmeside ved Universitetet i Stavanger.