Åshild Ergon

fagansvarlig, NMBU

Åshild Ergon har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

 1. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 2. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 3. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 4. timotei: oppdatert 14. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 80 kategorier:

 1. ×ammocalamagrostis 1
 2. Bartegrasslekta 2
 3. Blåtoppslekta 2
 4. Boehmeria 2
 5. Bukkekornslekta 1
 6. Bunkeslekta 4
 7. Busthirseslekta 4
 8. Bustsmyleslekta 1
 9. Byfaksslekta 2
 10. Byggslekta 4
 11. Bøffelgrasslekta 1
 12. Cenchrus 1
 13. Coix 1
 14. Cortaderia 1
 15. Cymbopogon 2
 16. Dunhavreslekta 3
 17. Durraslekta 3
 18. Dvergsmyleslekta 3
 19. Ekornsvingelslekta 1
 20. Eleusine 2
 21. Engsvingelslekta 4
 22. Fingerhirseslekta 3
 23. Finnskjeggslekta 1
 24. Fjærgrasslekta 4
 25. Friergrasslekta 2
 26. Grasfamilien 21
 27. Grasordenen 1
 28. Gressfamilien 0
 29. Grønnaksslekta 3
 30. Gulaksslekta 3
 31. Gullgrasslekta 1
 32. Gullhavreslekta 4
 33. Haresvansslekta 1
 34. Havreslekta 3
 35. Hengeaksslekta 4
 36. Hengegrasslekta 2
 37. Hestehavreslekta 2
 38. Hirseslekta 1
 39. Hjertegrasslekta 2
 40. Huldregrasslekta 2
 41. Hundegrasslekta 3
 42. Hundekvekeslekta 5
 43. Hveteslekta 4
 44. Hønsehirseslekta 2
 45. Kamgrasslekta 2
 46. Kamkvekeslekta 1
 47. Kantlyngslekta 2
 48. Kildegrasslekta 1
 49. Knegrasslekta 2
 50. Kveinslekta 8
 51. Kvekeslekta 3
 52. Lodnefaksslekta 7
 53. Lodnegrasslekta 3
 54. Maisslekta 3
 55. Marehalmslekta 2
 56. Marigrasslekta 3
 57. Momordica 1
 58. Myskegrasslekta 2
 59. Raigrasslekta 4
 60. Rappslekta 21
 61. Reverumpeslekta 7
 62. Rugslekta 2
 63. Russegrasslekta 2
 64. Rypebunkeslekta 2
 65. Rørkveinslekta 8
 66. Saccharum 2
 67. Saltgrasslekta 5
 68. Sandskjeggslekta 1
 69. Skogfaksslekta 5
 70. Skogsvingelslekta 1
 71. Smyleslekta 2
 72. Strandrugslekta 2
 73. Strandrørslekta 4
 74. Svingelslekta 8
 75. Søtgrasslekta 7
 76. Takfaksslekta 3
 77. Takrørslekta 1
 78. Tatarkvekeslekta 1
 79. Timoteislekta 4
 80. Åkerkveinslekta 2

Biografi

Åshild Ergon (f. 1967) er plantebiolog og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Plantevitenskap, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor hun underviser om plantenes klimatilpasning og om dyrking av engvekster. Hun er cand. scient. i plantefysiologi og dr. scient. i plantepatologi. Ergon forsker på engvekster (gras og kløver) og på hvordan plantenes egenskaper styres av gener og miljø.