Åshild Ergon

fagansvarlig, NMBU

Åshild Ergon har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

 1. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 2. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 3. timotei: oppdatert 14. februar 2019
 4. timotei: oppdatert 14. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 78 kategorier:

 1. ×ammocalamagrostis 1
 2. Bartegrasslekta 2
 3. Blåtoppslekta 2
 4. Bukkekornslekta 1
 5. Bunkeslekta 4
 6. Busthirseslekta 4
 7. Bustsmyleslekta 1
 8. Byfaksslekta 2
 9. Byggslekta 4
 10. Bøffelgrasslekta 1
 11. Cenchrus 1
 12. Coix 1
 13. Cortaderia 1
 14. Cymbopogon 2
 15. Dunhavreslekta 3
 16. Durraslekta 3
 17. Dvergsmyleslekta 3
 18. Ekornsvingelslekta 1
 19. Eleusine 2
 20. Engsvingelslekta 3
 21. Fingerhirseslekta 3
 22. Finnskjeggslekta 1
 23. Fjærgrasslekta 4
 24. Friergrasslekta 2
 25. Grasfamilien 21
 26. Grasordenen 1
 27. Gressfamilien 0
 28. Grønnaksslekta 3
 29. Gulaksslekta 3
 30. Gullgrasslekta 1
 31. Gullhavreslekta 4
 32. Haresvansslekta 1
 33. Havreslekta 3
 34. Hengeaksslekta 4
 35. Hengegrasslekta 2
 36. Hestehavreslekta 2
 37. Hirseslekta 1
 38. Hjertegrasslekta 2
 39. Huldregrasslekta 2
 40. Hundegrasslekta 3
 41. Hundekvekeslekta 5
 42. Hveteslekta 4
 43. Hønsehirseslekta 2
 44. Kamgrasslekta 2
 45. Kamkvekeslekta 1
 46. Kildegrasslekta 1
 47. Knegrasslekta 2
 48. Kveinslekta 8
 49. Kvekeslekta 3
 50. Lodnefaksslekta 7
 51. Lodnegrasslekta 3
 52. Maisslekta 3
 53. Marehalmslekta 2
 54. Marigrasslekta 3
 55. Momordica 1
 56. Myskegrasslekta 2
 57. Raigrasslekta 5
 58. Rappslekta 21
 59. Reverumpeslekta 7
 60. Rugslekta 2
 61. Russegrasslekta 2
 62. Rypebunkeslekta 2
 63. Rørkveinslekta 8
 64. Saccharum 2
 65. Saltgrasslekta 5
 66. Sandskjeggslekta 1
 67. Skogfaksslekta 5
 68. Skogsvingelslekta 1
 69. Smyleslekta 2
 70. Strandrugslekta 2
 71. Strandrørslekta 4
 72. Svingelslekta 8
 73. Søtgrasslekta 7
 74. Takfaksslekta 3
 75. Takrørslekta 1
 76. Tatarkvekeslekta 1
 77. Timoteislekta 4
 78. Åkerkveinslekta 2

Biografi

Åshild Ergon (f. 1967) er plantebiolog og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Plantevitenskap, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor hun underviser om plantenes klimatilpasning og om dyrking av engvekster. Hun er cand. scient. i plantefysiologi og dr. scient. i plantepatologi. Ergon forsker på engvekster (gras og kløver) og på hvordan plantenes egenskaper styres av gener og miljø.