Åshild Ergon

fagansvarlig, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Åshild Ergon har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. korn - gressarter: godkjente et endringsforslag 7. mai 2017
  2. korn - gressarter: kommentert 4. mai 2017
  3. korn - gressarter: oppdatert 4. mai 2017
  4. rug: redigerte og publiserte et endringsforslag 19. november 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Gressfamilien 250

Biografi

Åshild Ergon (f. 1967) er plantebiolog og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Plantevitenskap, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor hun underviser om plantenes klimatilpasning og om dyrking av engvekster. Hun er cand. scient. i plantefysiologi og dr. scient. i plantepatologi. Ergon forsker på engvekster (gras og kløver) og på hvordan plantenes egenskaper styres av gener og miljø.