Åshild Ergon

fagansvarlig, NMBU

Åshild Ergon har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. timotei: oppdatert 14. februar 2019
  2. timotei: oppdatert 14. februar 2019
  3. timotei: oppdatert 14. februar 2019
  4. timotei: oppdatert 14. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Gressfamilien 250

Biografi

Åshild Ergon (f. 1967) er plantebiolog og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Plantevitenskap, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor hun underviser om plantenes klimatilpasning og om dyrking av engvekster. Hun er cand. scient. i plantefysiologi og dr. scient. i plantepatologi. Ergon forsker på engvekster (gras og kløver) og på hvordan plantenes egenskaper styres av gener og miljø.