Kjell Bratbergsengen

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, NTNU

Kjell Bratbergsengen har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

  1. RISC: oppdatert 7. februar 2018
  2. klokkefrekvens - IT: oppdatert 7. februar 2018
  3. RISC: oppdatert 1. februar 2018
  4. CISC: oppdatert 1. februar 2018
All aktivitet

Biografi

Kjell Bratbergsengen (f. 1944) er professor emeritus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Bratbergsengen har vært fagansvarlig for områdene Datamaskinens oppbygning og datamaskinarkitekturer, Digitalteknikk, IT-historie og Databaseteknologi og informasjonsgjenfinning på snl.no siden 2016. Bratbergsengen er sivilingeniør fra Bygningsingeniøravdelingen, NTH i 1968, og tok de datakurs som var tilgjengelig ved NTH på den tiden ved siden av studiet. Etter en periode som doktorstipendiat i datateknikk, ble han tilsatt som universitetslektor i datafag ved Allmenavdelingen NTH 1971, beskikket til dosent ved Institutt for databehandling, NTH i 1975 og utnevnt til professor i databehandling samme sted i 1985. Bratbergsengen har vært sentral i å bygge opp dataundervisning og datautdanningen på NTH/NTNU. Han har vært instituttleder i flere perioder og dekanus i en.

Bratbergsengen har arbeidet med databaseteknikk siden 1970, og etablert forskningsgruppen for databaseteknikk ved NTH/SINTEF i 1971. Han har vært en pioner på utvikling av parallelle metoder og bruk av parallelle maskiner innen databaser og behandling av store datamengder. Blant annet har han designet 7 databasesystemer og bygget 4 eksperimentelle parallelle maskiner.  Han er nå professor emeritus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Lærebøker: Bratbergsengen: EXEC-8 - en håndbok, Tapir 1970. Bratbergsengen, Hofstad og Wibe: «Filsystemer og databaser», Tapir 1973. Bratbergsengen: «Introduksjon til datateknisk utstyr og operativsystemer», Tapir 1990. Bratbergsengen: «Lagring og behandling av store datamengder» Taper, første versjon ca. 1995 - siste utgave 2000, boken er senere utvidet og oversatt til engelsk: «Storing and Management of Large Data Volumes», Tapir akademisk forlag 2011. 

Kjell Bratbergsengen er medlem av NTVA - Norges Tekniske Vitenskapsakademi.