Torbjørn Skramstad

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, NTNU

Nylig aktivitet

  1. informasjon: godkjente et endringsforslag 3. januar 2018
  2. HTTP: godkjente et endringsforslag 12. desember 2017
  3. SOAP: godkjente et endringsforslag 12. desember 2017
  4. Nintendo: godkjente et endringsforslag 12. mars 2017
All aktivitet

Biografi

Torbjørn Skramstad (f. 1944) er professor emeritus ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Skramstad har vært fagansvarlig for områdene Systemer, tjenester og applikasjoner; Digital representasjon og IT-bedrifter på snl.no siden desember 2015. Skramstad er sivilingeniør i teknisk fysikk fra Almenavdelingen ved NTH, 1968. Etter militærtjeneste ved Forsvarets Foskningsinstitutt og forsker ved Det Norske Veritas (AS Computas) i noen år, begynte han som doktorgradsstipendiat ved Institutt for databehandling ved NTH i 1977. Han ble tildelt dr. ing.-graden i 1980 på en avhandling om industrielle anvendelser av digital bildeanalyse. Etter en periode i Det norske Veritas ble han utnevnt til professor i datafag ved Universitetet i Trondheim (Den Allmennvitenskapelige Høgskolen), 1984, først ved Fagstyret for EDB (en tværrffakultær organisasjon som skulle betjene de andre fakultetene med undervisning og forskning innen IT). Som den eneste professor fikk Skramstad hovedansvaret for etablering og oppbygging av Institutt for informatikk (IFI)med å bygge opp en fagstab og undervisnings- og forskningsaktiviteter. Da AVH og NTH fusjonerte til NTNU i 1996 hadde IFI 11 vitenskapelig ansatte. Instituttet ble slått sammen med det tilsvarende NTH-instituttet (IDT) og ble det nåværende Institutt for datateknikk og insformasjonsvitenskap ved NTNU (IDI). Skramstad var nestleder (prodekanus) og leder for forskningsutvalget ved daværende fakultet for fysikk, informatikk og matematikk (FIM) fra opprettelsen av NTNU og frem til 2000.

Skramstad har arbeidet med ulike sider av IT siden 1969 og har drevet forskning og undervisning innen bildeanalyse og systemutvikling. De siste årene har han orientert seg mest mot spesifisering, utvikling og verifisering av kritisk programvare. Ved siden av sitt professorat ved AVH og NTNU har han hele tiden hatt en tilknytning til Det Norske Veritas (DNV). Han er nå professor emeritus ved Institutt for datateknikk og datavitenskap ved NTNU.