Torbjørn Hallgren

tidligere fagansvarlig, NTNU

Nylig aktivitet

  1. datagrafikk: oppdatert 17. oktober 2018
All aktivitet

Biografi

Torbjørn Hallgren (f. 1942) er førstelektor emeritus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU. Siden 2016 er Hallgren fagansvarlig i snl.no for feltene datagrafikk, virtuell virkelighet, spillteknologi og digital bildebehandling. Han er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH i 1967. Han har dels som NTH- ansatt og dels som SINTEF-ansatt arbeidet med utvikling både av administrative og tekniske datasystemer og hatt forskjellige lederroller.

Siden 1985 har han vært engasjert og senere ansatt ved det nåværende IDI. Ved IDI hadde Hallgren ansvaret for utviklingen av undervisnignstilbudet og undervisningen i datagrafikk og visualisering. En spesiell interesse er bruk av datagrafikk for dokumentasjon av kulturminner og formidling med bruk av grafiske teknikker. Presentasjon av resultater fra tverrfaglige studentprosjekter finnes på: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3C2CB143809B46F7. Han underviste også i en årrekke grunnleggende programmeringsfag og han har hatt lederverv og andre verv i instituttets organer.