Arild H. Henriksen

Førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arild H. Henriksen har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. teleskopord: godkjente et endringsforslag 16. mai 2021
  2. årsakssetning: oppdatert 29. mars 2021
  3. aspekt - grammatikk: godkjente et endringsforslag 29. mars 2021
  4. personlig pronomen: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Semantikk 52

Biografi

Arild Høie Henriksen (f. 1973) er førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk ved Universitetet i Agder. Han har vært fagansvarlig for fagområdet semantikk siden våren 2016 og vikarierte for fagområdet språkfilosofi våren 2018.