Arild H. Henriksen

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arild H. Henriksen har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. spørreord: oppdatert 13. mars 2019
  2. spørreord: oppdatert 11. mars 2019
  3. durativ - grammatikk: oppdatert 11. mars 2019
  4. inkoativ: oppdatert 11. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Semantikk 52

Biografi

Arild Høie Henriksen (f. 1973) er doktorgradsstipendiat i språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har vært fagansvarlig for fagområdet semantikk siden våren 2016 og vikarierte for fagområdet språkfilosofi våren 2018.