Arild H. Henriksen

Førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arild H. Henriksen har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. spørrepronomen: oppdatert 2. september 2022
  2. pekeord: oppdatert 15. august 2022
  3. pekeord: oppdatert 15. august 2022
  4. fellesnavn: oppdatert 15. august 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Semantikk 54

Biografi

Arild Høie Henriksen (f. 1973) er førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk ved Universitetet i Agder. Han har vært fagansvarlig for fagområdet semantikk siden våren 2016 og vikarierte for fagområdet språkfilosofi våren 2018.