Arild H. Henriksen

Førsteamanuensis i engelsk, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Arild H. Henriksen har skrevet 37 artikler

Nylig aktivitet

  1. Homofon: oppdatert 2. februar 2024
  2. Heteronym: redigerte og publiserte artikkelforslaget 2. februar 2024
  3. Homofon: redigerte og publiserte artikkelforslaget 2. februar 2024
  4. pekeord: oppdatert 2. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Semantikk 56

Biografi

Arild Høie Henriksen (f. 1973) er førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk ved Universitetet i Agder. Han har vært fagansvarlig for fagområdet semantikk siden våren 2016 og vikarierte for fagområdet språkfilosofi våren 2018.