Jan-Petter Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jan-Petter Hansen har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fermi-Dirac-statistikk: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. mai 2017
  2. kvantefysikk: godkjente et endringsforslag 7. mars 2017
  3. lymanserien: godkjente et endringsforslag 24. januar 2017
  4. sammenfiltring: oppdatert 21. november 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kvantefysikk 74

Biografi

Jan-Petter Hansen er professor i atomfysikk ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med tidsavhengige kvantesystemer som utsettes for sterke elektromagnetiske påvirkninger.  Eksempler er kollisjoner mellom atomer, sterke laserfelt, Rydbergatomer og kvanteprikker.  Han har forfattet mer en 120 artikler og arbeider for tiden med en populistisk bok om "De Store Spørsmålene" (atomer, liv, universet).