Jan-Petter Hansen

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jan-Petter Hansen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. kvantefysikk: godkjente et endringsforslag 31. januar 2018
  2. plancktid: publiserte artikkelforslaget 29. desember 2017
  3. Heisenbergs usikkerhetsrelasjon: oppdatert 29. desember 2017
  4. Heisenbergs usikkerhetsrelasjon: kommentert 29. desember 2017
All aktivitet

Biografi

Jan-Petter Hansen er professor i atomfysikk ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med tidsavhengige kvantesystemer som utsettes for sterke elektromagnetiske påvirkninger.  Eksempler er kollisjoner mellom atomer, sterke laserfelt, Rydbergatomer og kvanteprikker.  Han har forfattet mer en 120 artikler og arbeider for tiden med en populistisk bok om "De Store Spørsmålene" (atomer, liv, universet).