Jan Kristian Hognestad

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Jan Kristian Hognestad har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. palatal: oppdatert 24. mai 2020
  2. lydskrift: oppdatert 27. august 2019
  3. palatal: godkjente et endringsforslag 27. august 2019
  4. uvular: oppdatert 27. september 2017
All aktivitet

Biografi

Professor ved Universitetet i Stavanger med doktorgrad i språkvitenskap. Forskningsinteressene hans er først og fremst innen språkstrukturelle emner, særlig fonetikk og fonologi. Han har skrevet bøker og artikler om faglige og fagdidaktiske emner og vært medforfatter av lærebøker i norsk for videregående skole og lærerutdanning. Som populærvitenskapelig formidler har han også vært mye brukt av NRK.