Jan Kristian Hognestad

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Jan Kristian Hognestad har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. onomatopoetisk: endringsforslaget ble avvist 17. februar 2019
  2. uvular: oppdatert 27. september 2017
  3. språklyd: oppdatert 27. september 2017
  4. skarring: oppdatert 27. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fonetikk 85

Biografi

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger med doktorgrad i språkvitenskap. Forskningsinteressene hans er først og fremst innen språkstrukturelle emner, særlig fonetikk og fonologi. Han har skrevet bøker og artikler om faglige og fagdidaktiske emner og vært medforfatter av lærebøker i norsk for videregående skole og lærerutdanning. Som populærvitenskapelig formidler har han også vært mye brukt av NRK.