Gunnar Ravlo

fagansvarlig, Nord universitet

Gunnar Ravlo har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ansvar for kjøretøy: publisert 27. januar 2017
  2. trafikkopplæring: oppdatert 4. januar 2017
  3. Trafikkopplæring: publisert 16. desember 2016
  4. trafikkulykker: oppdatert 16. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Vegtrafikklovgivning 28

Biografi

Gunnar Ravlo f.1947 er førstelektor i juridiske fag med hovedvekt på vegtrafikkrett ved Nord universitet, avdeling  for trafikklærerutdanning. Gunnar Ravlo tiltrådte som fagansvarlig i november 2015.  Ravlo har gått Politiskolen og praktiserte i ca 5 år som tjenestemann i politiet før han i 1977 tok juridisk embetseksamen med vegtrafikkrett som spesialfag.  Etter den tid har han vært politijurist, dommerfullmektig og har praktisert som advokat i Trondheim i ca 30 år.  Som advokat var han oppnevnt som fast forsvarer for Trondheim tingrett og Frostating lagmannsrett.   Ravlo har vært advokat for medlemmer av Norges Automobilforbund.  Fra 2005 har han vært tilsluttet Høgskolen i Nord-Trøndelag, (nå er Nord universitet) som timelærer og fra 2012 som Universitetslektor og senere Førstelektor på  heltid.  Gunnar Ravlo har skrevet læreboka "Lov og rett i vegtrafikken" (på eget forlag) som er pensum ved Nord universitet.

Email: ravlogunnar @gmail.com eller Gunnar.Ravlo@nord.no