Gunnar Ravlo

tidligere fagansvarlig, Nord universitet

Gunnar Ravlo har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Elsykkel i trafikken: publisert 2. oktober 2017
  2. el-sykkel i trafikken: godkjente et endringsforslag 3. mai 2017
  3. øvelseskjøring: godkjente et endringsforslag 29. mars 2017
  4. Hjelpeplikten ved trafikkuhell: publisert 28. mars 2017
All aktivitet

Biografi

Gunnar Ravlo f.1947 er førstelektor i juridiske fag med hovedvekt på vegtrafikkrett ved Nord universitet, avdeling  for trafikklærerutdanning. Gunnar Ravlo tiltrådte som fagansvarlig i november 2015.  Ravlo har gått Politiskolen og praktiserte i ca 5 år som tjenestemann i politiet før han i 1977 tok juridisk embetseksamen med vegtrafikkrett som spesialfag.  Etter den tid har han vært politijurist, dommerfullmektig og har praktisert som advokat i Trondheim i ca 30 år.  Som advokat var han oppnevnt som fast forsvarer for Trondheim tingrett og Frostating lagmannsrett.   Ravlo har vært advokat for medlemmer av Norges Automobilforbund.  Fra 2005 har han vært tilsluttet Høgskolen i Nord-Trøndelag, (nå er Nord universitet) som timelærer og fra 2012 som Universitetslektor og senere Førstelektor på  heltid.  Gunnar Ravlo har skrevet læreboka "Lov og rett i vegtrafikken" (på eget forlag) som er pensum ved Nord universitet.

Email: ravlogunnar @gmail.com eller Gunnar.Ravlo@nord.no