Knut Dørum

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Knut Dørum har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. haugianere: oppdatert 11. juni 2018
  2. haugianere: oppdatert 11. juni 2018
  3. haugianere: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. juni 2018
  4. haugianere: oppdatert 11. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Norges historie fra 1814 til 1884 325
  2. Norges historie fra 1884 til 1940 375
  3. Norges historie generelt 13

Biografi

Knut Dørum (f. 1969), professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har vært aktiv innen mange områder av faget. Tidligere har han arbeidet med statsutvikling i norsk og europeisk middelalder. I de senere år har hans virkefelt i stor grad vært innen tidligmoderne og moderne politisk historie. Han har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo med flere publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling på 1700- og 1800-tallet, f.eks. som redaktør sammen med Hilde Sandvik av boka Opptøyer i Norge 1750–1850 fra 2012. I 2013 kom han også ut med bind 2 i Bodøs historie, Byen i sentrum 1816–1890. Han har vært redaktør og medforfatter i antologien Kvinner i politikk og samfunnsliv 1800–2000. I januar 2016 kom han ut med boka Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884, utgitt av Det norske samlaget. I 2016 redigerte han også sammen med Helje Kringlebotn Sødal , med bidrag fra ulike forfattere, boka Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet, utgitt av Fagbokforlaget.