Knut Dørum

Professor i historie, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Knut Dørum har skrevet 42 artikler og har vært fagkonsulent for 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den demografiske overgangen i Noreg: oppdatert 27. mai 2024
  2. stemmerettens historie i Norge: oppdatert 27. mai 2024
  3. Karl Johan Løvgren Fredriksen: godkjente et endringsforslag 27. mai 2024
  4. Aprilministeriet: oppdatert 2. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Norges historie fra 1814 til 1884 293
  2. Norges historie fra 1884 til 1940 348
  3. Norges historie generelt 15
  4. Norsk jordeiendomshistorie 13

Biografi

Knut Dørum (f. 1969), professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har vært aktiv innen mange områder av faget. Tidligere har han arbeidet med statsutvikling i norsk og europeisk middelalder. I de senere år har hans virkefelt i stor grad vært innen tidligmoderne og moderne politisk historie. Han har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo med flere publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling på 1700- og 1800-tallet, f.eks. som redaktør sammen med Hilde Sandvik av boka Opptøyer i Norge 1750–1850 fra 2012. I 2013 kom han også ut med bind 2 i Bodøs historie, Byen i sentrum 1816–1890. Han har vært redaktør og medforfatter i antologien Kvinner i politikk og samfunnsliv 1800–2000. I januar 2016 kom han ut med boka Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884, utgitt av Det norske samlaget. I 2016 redigerte han også sammen med Helje Kringlebotn Sødal , med bidrag fra ulike forfattere, boka Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet, utgitt av Fagbokforlaget. I 2017 redigerte han og Sødal også boka Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon på Cappelen Damm Akademisk, og forfattet også kapitler. I 2017 utga han også sammen Eirin Holberg  håndboka over jernalder og middelalder Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350. Samme år redigerte han sammen med Trond Bjerkås boka Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660– 1814 for Scandinavian Academic Press, der han også sto bak flere kapitler. I 2017 fikk Knut, sammen med Synnøve Hellerud, Magne Njåstad og Ketil Knutsen, sølvpris for beste europeiske lærebok (BELMA). Boka hadde tittelen I ettertid.