Knut Barthel

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Knut Barthel har skrevet 60 artikler

Nylig aktivitet

 1. strand: oppdatert 22. desember 2022
 2. strand: oppdatert 22. desember 2022
 3. strand: oppdatert 22. desember 2022
 4. strand: oppdatert 22. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Dyphavsgroper 15
 2. Fiskebanker 0
 3. Fysisk oseanografi 58
 4. Havforskere, organisasjoner og ekspedisjoner 27
 5. Havstrømmer 30
 6. Oseanografi 32
 7. Tidevann 24
 8. Verdenshavene 104

Biografi

Knut Barthel (født 1953) er førsteamanuensis i oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Han er fagansvarlig for oseanografi siden november 2015. Han har undervist oseanografi-emner siden 1991.