Per Bremnes

Nylig aktivitet

  1. Ustetind: Send til godkjenning 8. mai 2020
  2. Nordmannsslepene: Send til godkjenning 19. september 2018
  3. Nordmannsslepene: kommentert 17. september 2018
  4. Christian 2: kommentert 15. august 2018
All aktivitet

Biografi

Jeg har forsket på den eldgamle ferdsel over Hardangervidda - de såkalte slepa - siden 1983. Har holdt flere foredrag og skrevet en rekke publikasjoner over samme tema. Det er også blitt skrevet en rekke andre lokalhistoriske artikler.

I en periode var jeg formann i Hol historielag. I samme periode var jeg formann i venneforeningen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali. Satt også på et tidlig stadium i prosjektgruppen for opprettelsen av samme museum. Var også fagkonsulent for Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

Historien min om slepa er kommet på trykk i flere bøker og artikkelserier. Her skal nevnes "Kulturhistorisk vegbok for Hordaland", "Vestafjells", "Valdres årbok", "Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år" m.fl. I 1993 skrev jeg et hefte på 48 sider som Eidfjord kommune utgav i 1993. Titelen på heftet er "Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda". 

Formann Hol historielag

Formann venneforeningen Hardangervidda museum

Medlem prosjektgruppen for opprettelsen av Hardangervidda museum

Fagkonsulent Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

Medforfatter «Kulturhistorisk vegbok for Hordaland»

Medforfatter «Vestafjells»

Medforfatter «Valdres årbok»

Forfatter «Gamle ferdselsveger frå Eidfjord over Hardangervidda»

Særebakkvarden 

Hammers varde

Biskopsvarden

Skulevikvarden

Halnevarden

Knutsenstølvarden

Lakasetvarden

Smettbakvarden

«Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år»

«Hardangervidda gjennom 9500 år, en kulturhistorisk rapport»

«Måbødalen»

Prosjekt «Nordmannsslepa»

«Far etter folk i Hallingdal»

Nordmannsslepa, Måbødalen og Bispeveien

«Ein Stavangerbiskop si ferd over Hardangervidda"

«Varden på Ustetind"

"Slepa på Hardangervidda"

"Måbødalen"

"Fjellførere over vidda i 1822"

"Bispeveien over Hardangervidda"

"Hardangerviddens ferdselsveier", artikkelserie på 13 artikler

"Måbødalen"

"Bispeveien over Hardangervidda. Slik historien egentlig er - ?"

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

"Bispeveien over Hardangervidda" (ny 2013)

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

"Ål i Hallingdal 16. august 1309"

"Austmannaveien"

"En Stavangerbiskops ferd over Hardangervidda i 1615"

"Fjellførere fra Ustedalen i 1822"

"Vemund fra Modalen"

"Måbødalen"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

"Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet"

"Martha Lassedatter (1808-1880), et "uekte" barn"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

”Fra Dyrkollbotn til Skavlabu”

”Vemund i Vemundsbotten"

"Sterke-Lars i Kringlebotten”

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

"Hardangerviddens ferdselsveier"

"Bispevegen over Hardangervidda"

”Vemund i Vemundsbotten"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

"Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet"

"Martha Lassedatter (1808-1880), et "uekte" barn"

"Kildene forteller"

"Fjellførere i Ustedalen i 1822"

"Hardangerviddens ferdselsveier", artikkelserie på 14 artikler

"En stavangerbiskops ferd over Hardangervidda"

"Prestebyttet i Ål i 1615"

"Ål i Hallingdal 16. august 1309"

"Bispeveien over Hardangervidda"

"Hva betyr 'slepe' i Nordmannslepet”

"Fra Skurdalen over Tuva til Lægreidstølen"

"Gyldenløve i Hallingdal"

"At besøge Bergens Stift fra Aaals Prestegjeld"

"Fra Fossgard til Halne i 1822"

"Hallingdals grenser mot vest"

"Fra Haugastøl til Krekkja og retur"

"Mot Monsbunuten en høstmorgen"

"Halling og Hallingskeidnavn"

"Tuftebrui og Nordmannslepa"

"Måbødalen"

"Bjøberg Fjeldstue i Hemsedal"

"En historisk betraktning på Tuftebrui"

"Nordmannsslepene på Ustedalen"

"Eldre ferdsleveger i Ustedalen"

"Ferdselen over Hardangervidda"

"Måbødalen"

"Litt om Hadlaskard"

Bispevegen over Hardangervidda"

"Vegar over Vidda"

http://www.grind.no/pdf/kvh-4-tema.pdf

"Måbøgaldene"

”Fra Dyrkollbotn til Skjerjevass”

"Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda"