Per Bremnes

Nylig aktivitet

  1. Nordmannsslepene: kommentert 17. september 2018
  2. Christian 2: kommentert 15. august 2018
  3. årmann: kommentert 5. februar 2018
  4. årmann: kommentert 31. januar 2018
All aktivitet

Biografi

Litt om meg selv

Jeg har forsket på den eldgamle ferdsel over Hardangervidda - de såkalte slepa - siden 1983. Har holdt flere foredrag og skrevet en rekke publikasjoner over samme tema. Det er også blitt skrevet en rekke andre lokalhistoriske artikler.

I en periode var jeg formann i Hol historielag. I samme periode var jeg formann i venneforeningen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali. Satt også på et tidlig stadium i prosjektgruppen for opprettelsen av samme museum. Var også fagkonsulent for Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

Historien min om slepa er kommet på trykk i flere bøker og artikkelserier. Her skal nevnes "Kulturhistorisk vegbok for Hordaland", "Vestafjells", "Valdres årbok", "Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år" m.fl. I 1993 skrev jeg et hefte på 48 sider som Eidfjord kommune utgav i 1993. Titelen på heftet er "Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda". 

Verv

Formann Hol historielag

Formann venneforeningen Hardangervidda museum

Medlem prosjektgruppen for opprettelsen av Hardangervidda museum

Fagkonsulent Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

Bøker

Medforfatter «Kulturhistorisk vegbok for Hordaland»

Medforfatter «Vestafjells»

Medforfatter «Valdres årbok»

Forfatter «Gamle ferdselsveger frå Eidfjord over Hardangervidda»