Christian Haug Eide

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Christian Haug Eide har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. sandstein: oppdatert 5. august 2016
  2. aulakogen: oppdatert 3. august 2016
  3. aulakogen: oppdatert 3. august 2016
All aktivitet

Biografi

Christian Haug Eide (f. 1986) er postdoktor i geologi ved Universitetet i Bergen. Han har sedimentologi som spesialfelt, og forskar blant anna på korleis landskap utviklar seg gjennom tid når det vert påverka av faktorar som klimaendringar og landheving, og korleis geofarer som flaum og havnivåendring blir bevart i den sedimentære lagrekka.