Hilde Berit Moen

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Nord universitet

Hilde Berit Moen har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. bulimi: oppdaterte bilde 4. mars 2024
  2. bulimi: oppdaterte bilde 4. mars 2024
  3. bulimi: publiserte bilde 4. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Spiseforstyrrelser 13

Biografi

Hilde Berit Moen (f. 1966), Cand. polit. og PhD i sosiologi, er ansatt som Førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, ved Nord Universitet, Campus Bodø.

Moen disputerte i 2010 med PhD-avhandlingen "I spenningsfeltet mellom personlig identitet og sosiale prosesser. En studie av kvinners beretninger om opprinnelse og tilfriskning ved spiseforstyrrelser." 

Hennes faglige- og forskningsinteresser befinner seg innenfor helsesosiologiske og sosialvitenskapelige tema, med særlig interesse for sykdoms- og behandlingserfaringer ved spiseforstyrrelser, senmodernitet, kultur, kropp og kjønn. Moen har tidligere hatt stilling ved Regionalt Senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset, Bodø, som forsker og leder, og er for tiden ansatt i behandling av spiseforstyrrelser i en delstilling.  

Moen er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen 'Sosial teori, stabilitet og endring', samt medlem av forskningsgruppe for Sosialt arbeid, ved Fakultet for Samfunnsvitenskap. Hun underviser og veileder primært i sosiologiske og sosialfaglige emner. 

Moen har vært fagansvarlig i Store norske leksikon siden 2016. Hun kan kontaktes på e-post: hilde.b.moen@nord.no, og telefon 755 17349/ 472 93013.