Hilde Berit Moen

fagansvarlig, Nord universitet

Hilde Berit Moen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. bulimi: oppdatert 13. mars 2019
  2. anoreksi: oppdatert 13. mars 2019
  3. spiseforstyrrelser: oppdatert 13. mars 2019
  4. anoreksi: oppdatert 13. september 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Spiseforstyrrelser 8

Biografi

Hilde Berit Moen (f. 1966), PhD i sosiologi, er ansatt som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Nord Universitet.

Moen disputerte 2010 med avhandlingen "I spenningsfeltet mellom personlig identitet og sosiale prosesser. En studie av kvinners beretninger om opprinnelse og tilfriskning ved spiseforstyrrelser."

Hennes faglige- og forskningsinteresser befinner seg innenfor helsesosiologi og følelsenes sosiologi, med særlig interesse for sykdoms- og behandlingserfaringer ved spiseforstyrrelser. Moen har tidligere også vært ansatt ved Regionalt Senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset, Bodø, som forsker og leder for en studie som tar for seg pasienters beskrivelser av episoder kjennetegnet av redusert mentaliseringsevne.

Moen er forskningsgruppeleder for forskningsgruppe Sosialt arbeid ved Nord Universitet. Hun underviser og veileder primært i sosiologiske og sosialfaglige emner. 

Moen har vært fagansvarlig i Store norske leksikon siden 2016. Hun kan kontaktes på e-post: hilde.b.moen@nord.no, og telefon 755 17349/ 472 93013.