Camilla Stoltenberg

tidligere fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Direktør Folkehelseinstituttet. Professor, dr. med.

 • Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1979
 • Medisin (første avdeling - preklinisk), Universitetet i Oslo 1979-1982
 • Sosialantropologi mellomfag. Camilla Stoltenberg gjennomførte graduate studier (tilsvarende en mastergrad) i sosialantropologi og medisinsk antropologi ved University of California, Berkeley og San Francisco i 1982-1983 og fikk dette godkjent som mellomfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Studiene ble finansiert med stipend fra Fulbright Foundation og Norge-Amerika-foreningen.
 • Medisin (annen avdeling - klinisk) 1983-1987. Cand med, Universitetet i Oslo 1987
 • Doktorgradsutdanning ved Universitetet i Oslo (inkludert kurs ved University of Cambridge og Firenze) 1990-1995
 • Postdoktor ved Statens institutt for folkehelse/UiO 1998-2001
 • Diverse forskerkurs, doktorgrads- og postdoktor-utdanning 1996-2001, inkludert: kurs/seminarer i genetisk epidemiologi, grunnkurs i genetikk ved UiO november 1997, kurs i tvillingforskningsmetode (MX) i Odense august 1997, kurs i genetisk epidemiologi ved Harvard School of Public Health 2001, avansert kurs i tvillingforskningsmetode/ genetisk statistikk/ genetisk epidemiologi i Boulder mars 2001
 • Studentstipend fra NAVF høsten 1986: Studier av psykiske lidelser hos innvandrere i Oslo
 • Nordisk kurs i molekylærepidemiologi høsten 2002 (Uppsala) og våren 2003 (Helsinki)
 • Examen philosophicum, Universitetet i Oslo 1977
 • Examen artium, Forsøksgymnaset i Oslo 1976

Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: 2107 82 38, Mobil: 9119 5562, Fax: 2107 8260

E-post: camilla.stoltenberg@fhi.no