Kristin Hagemann

fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Kristin Hagemann har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. ubestemt pronomen: godkjente et endringsforslag 13. oktober 2021
  2. språk: godkjente et endringsforslag 20. september 2021
  3. nominalsetning - grammatikk: oppdatert 10. september 2021
  4. nominalsetning - grammatikk: oppdatert 10. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Språkhistorie 21
  2. Språkvitenskapens grunnbegreper 58
  3. Syntaks 94

Biografi

Kristin Hagemann har en PhD i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes ligger i skjæringspunktet mellom filologi og lingvistikk, og tar for seg noen originale glosser som ble tilføyd i margen på et latinsk manuskript på 1000-tallet i Nord-Spania.

Hennes forskningsinteresser er primært historisk språkvitenskap, overgangen fra latin til de romanske språkene og sammenhengen mellom syntaks og informasjonsstruktur i språkendring. Hun snakker flere romanske språk flytende og har i lengre perioder oppholdt seg i romansktalende land som Italia og Argentina.

Kristin har vært ansatt ved UiO i to perioder i tillegg til stipendiatperioden, først som vikar i en lektorstilling i spansk språk fra 2004 til 2006, deretter som postdok på et prosjekt fra 2010 til 2015, da hun forsket på subjunksjoner i gammelspansk i et generativt rammeverk. I januar 2016 ble hun ansatt som førsteamanuensis i spansk språk ved Høgskolen i Østfold. 

Kristin Hagemann begynte som fagansvarlig på snl.no i oktober 2015, og kan nås på kristinhagemann@gmail.com.