Christian Reusch

fagansvarlig

Christian Reusch har skrevet 19 artikler og har vært fagkonsulent for 80 artikler

Nylig aktivitet

  1. mekling: godkjente et endringsforslag 18. oktober 2017
  2. oppreisning - sivilprosess: godkjente et endringsforslag 22. desember 2016
  3. adcitasjon: godkjente et endringsforslag 12. april 2016
  4. midlertidig forføyning: endringsforslaget ble avvist 12. april 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sivilprosess 59

Biografi

Christian Reusch er cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1995. Han har arbeidet som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, juridisk utreder i Høyesterett og som advokat hos Regjeringsadvokaten. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og er for tiden ansatt som ledende advokat hos Regjeringsadvokaten med fagansvar bl.a. for sivilprosess. Fra november 2011 til august 2013 var han fagdirektør ved Statsministerens kontor.

Fra 1999-2001 var Reusch sekretær for et lovutvalg - Tvistemålsutvalget - som utredet den reformen av den sivile rettspleien som nå er gjennomført i og med tvisteloven av 2005.

Reusch er medforfatter til "Tvisteloven med kommentarer" (Universitetsforlaget 2007, 2. utg. 2013) sammen med høyesterettsjustitiarius Tore Schei, høyesterettsdommerne Toril Øie og Arnfinn Bårdsen og førstelagmann Dag Bugge Nordén. Reusch er også medforfatter til "Forliksrådet" (Fagbokforlaget 2008) og håndboken "Retten er satt" (Cappelen, 2. rev. utg. 2004). Han har også publisert andre fagartikler.