Christian Reusch

tidligere fagansvarlig

Christian Reusch har skrevet 25 artikler og har vært fagkonsulent for 58 artikler

Nylig aktivitet

  1. forbud: oppdatert 17. mai 2021
  2. forbud: oppdatert 17. mai 2021
  3. forbud: oppdatert 17. mai 2021
  4. forbud: oppdatert 17. mai 2021
All aktivitet

Biografi

Christian Reusch er cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1995. Han har arbeidet som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, juridisk utreder i Høyesterett og som advokat hos Regjeringsadvokaten. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og er for tiden ansatt som ledende advokat hos Regjeringsadvokaten med fagansvar bl.a. for sivilprosess. Fra november 2011 til august 2013 var han fagdirektør ved Statsministerens kontor.

Fra 1999-2001 var Reusch sekretær for et lovutvalg - Tvistemålsutvalget - som utredet den reformen av den sivile rettspleien som nå er gjennomført i og med tvisteloven av 2005.

Reusch er medforfatter til "Tvisteloven med kommentarer" (Universitetsforlaget 2007, 2. utg. 2013) sammen med høyesterettsjustitiarius Tore Schei, høyesterettsdommerne Toril Øie og Arnfinn Bårdsen og førstelagmann Dag Bugge Nordén. Reusch er også medforfatter til "Forliksrådet" (Fagbokforlaget 2008) og håndboken "Retten er satt" (Cappelen, 2. rev. utg. 2004). Han har også publisert andre fagartikler.