Åsgeir Rossebø Almås

Professor, fagansvarlig, NMBU

Åsgeir Rossebø Almås har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Glødetap: publiserte artikkelforslaget 10. mai 2023
  2. jordråme: oppdatert 14. februar 2020
  3. jordråme: oppdatert 14. februar 2020
  4. jord - podsol: kommentert 26. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Jordsmonn 70

Biografi

Jeg har en mastergran i jordbunnslære fra 1994 og en doktorgrad i biogeokjemi fra 1999. Nå arbeider jeg som seniorforsker ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i fagområdet biogeokjemi. Hovedtyngden av min forskning har vært rettet mot å studere prosesser og mekanismer som kontrollerer tilstandsformer av sporelementer (særlig Zn, Cd og As) og fosfor (P) i jord, vann og sedimenter og effekter av disse på mikroorganismer og planter. Siden august 2014 har jeg vært professorkompetent (forsker 1183) inne fagfeltet biogeokjemi.

Jeg har vært prosjektmedarbeider og prosjektleder for forskningsprosjekter i Norge, Sør-Øst Asia, Eurasia, Europa, Øst-Afrika og Mellom-Amerika. Til disse prosjektene har det vært utdannet MSc og PhD studenter som jeg har veiledet.

Jeg underviser for 1ste-års studenter i "miljø, energi og naturressurser" samt master- og PhD-studenter i "lokale og globale forurensninger"

http://www.nmbu.no/ans/asgeir.almas