Tor Dybo

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Nylig aktivitet

  1. folkrock: oppdatert 24. juni 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Begreper i populærmusikk 47

Biografi

Tor Dybo (f. 1957) er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for rytmisk musikk med særlig ansvar for etnomusikologi, jazz- og populærmusikkforskning. Som del av sine arbeidsoppgaver ved UiA leder han Ph.d.-programmet ved Fakultet for kunstfag og Ph.d.-spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk. Dybo er også leder av forskningsenheten Popular Music Research Unit at UiA (se http://www.uia.no/pmru).  

Tidligere har Dybo vært henholdsvis førsteamanuensis (1995–2003) og professor (2003–2004) i musikkvitenskap ved Nord universitet (daværende Høgskolen i Nesna) innenfor etnomusikologi, jazz- og populærmusikkforskning. I tillegg var han i perioden 2005–2009 professor II i musikkvitenskap ved samme institusjon.

I perioden 1990–1994 var han forskningsrådstipendiat ved Institutt for musikk, NTNU, på KULT-prosjektet Den norske jazzsyntesen (KULT står for “Kultur og tradisjonsformidlende forskning”). Dybo disputerte i 1995 for dr.art.-graden i musikkvitenskap ved Universitet i Trondheim (nåværende NTNU) på avhandlingen Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess. Avhandlingen ble i 1996 omarbeidet til bok, utgitt på Pax forlag med tittelen Jan Garbarek – Det åpne roms estetikk.

I tillegg har Dybo publisert en rekke vitenskapelige arbeider nasjonalt og internasjonalt om jazzanalytiske, populærmusikalske og etnomusikologiske emner. I henholdsvis 2012 og 2013 utga Dybo følgende bøker på Akademika forlag: Musikk, politikk og globalisering (Tor Dybo og Kjell Oversand red.) og Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse. Ut over dette skriver Tor Dybo for tiden på bokprosjektet Folk Rock and Globalization: An Ethnographic Study of Fairport Convention som planlegges gitt ut i 2017.