Laila Aass

fagansvarlig, NMBU

Laila Aass har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjøtt: oppdatert 6. juni 2023
  2. slakt: publisert 6. juni 2023
  3. finke: oppdatert 10. august 2022
  4. innmat: oppdatert 10. august 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kjøttproduksjon og slakt 31

Biografi

Faglig bakgrunn: UiO (Ex.phil. matematikk og fysikk), agronom, Cand.agric.  Norges Landbrukshøgskole 1988 (NLH, nå NMBU), Dr. Scient ved Institutt for husdyrfag (NLH 1997) i husdyravl og kvantitativ genetikk med fokus på kjøttproduksjonsegenskaper (slaktekvalitet og spisekvalitet), statistikk og matematikk. Beregning av genetiske parametere, raseforskjeller. Arbeidsområdet har omfattet muskelfysiologi, kjøttteknologi, dyrs vekst og utvikling og biokjemi knyttet til muskler og bindevev. Flere storferaser og svin. Omfattende FoU arbeid med teknologi for måling av kjøttkvalitet (intramuskulært fett og mørhet) for bruk i storfeavl, hhv. ultralyd på levende dyr og NIR-spektroskopi i kjøtt (muskel). Multivariate analyser og utvikling av prediksjonslikninger. Har også jobbet med avlsmålsegenskaper og beregning av økonomiske vekter i avlsarbeidet med kjøttfe. Siste fem år økt fokus på tverrfaglige prosjekter med helse-, økonomi-, fôring og husdyravl for økt effektivitet i ammekuproduksjonen, samt simuleringer og modellering av produksjonssystemer i bærekraftperspektiv, inkludert produksjonsnivåer og arealbruk i husdyrproduksjonene. Potensial for reduksjon av klimagasser fra drøvtyggere gjennom husdyravl. Utvikling av gårdsmodeller for klimagassutslipp. Undervisning på 100-200 og 300 nivå, bachelor, master og PhD studenter. Div. administrative verv ved instituttet.