Karl Erik Lund

Dr. polit., fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Karl Erik Lund har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. tobakk: godkjente et endringsforslag 6. mai 2024
  2. røyking: godkjente et endringsforslag 11. mai 2023
  3. pipe - tobakkspipe: godkjente et endringsforslag 14. februar 2023
  4. snus: oppdatert 16. mai 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tobakk 29

Biografi

Karl Erik Lund (f. 1958) er forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstitutten (tidligereStatens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) og har vært fagansvarlig for tobakk i Store norske leksikon siden 2015.

Lund har doktorgrad i sosiologi fra 1996 og ble tilkjent professorkompetanse i 2009. Lund har 30 års forskningserfaring innen tobakks- og nikotinatferd og har tidligere arbeidet på Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo (1992-96), i Kreftforeningen (1997-98) og ved Folkehelseinstituttet (1999-2001). Etter 2002 har Lund arbeidet ved SIRUS, nå innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Karl Erik Lund har utgitt over 150 publikasjoner og er for tiden assisterende redaktør i fire internasjonale vitenskapelige tidsskrift om tobakk/nikotin. I 2000 mottok Lund Legeforeningens pris i forebyggende medisin. Aktuelle interesseområder er bruksmønster for e-sigaretter og snus, røykingens utfasing, legitimeringsproblemer i tobakkspolitikk og risikokommunikasjon.

Søk i www.cristin.no for mer informasjon om Karl Erik Lunds publikasjoner. Lund kan kontaktes på kelu@fhi.no eller telefon 907 33 758