Jørgen Jensehaugen

seniorforsker, fagansvarlig, PRIO Institutt for fredsforskning

Jørgen Jensehaugen har skrevet 91 artikler

Nylig aktivitet

 1. Palestina: oppdatert 24. januar 2023
 2. énstatsløsning – Palestina: oppdatert 20. desember 2022
 3. Den arabiske våren: oppdatert 20. desember 2022
 4. Den arabiske våren: oppdatert 19. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Jordans geografi 11
 2. Jordans historie 10
 3. Jordans samtidshistorie 5
 4. Midtøsten 22
 5. Midtøstens samtidshistorie 23
 6. Palestinas geografi 16
 7. Palestinas historie 9
 8. Palestinas samtidshistorie 38

Biografi

Jørgen Jensehaugen (f. 1983) er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet (PRIO). Han forsker på den arabisk-israelske konflikten, med fokus på amerikansk diplomati og palestinerne rolle. Han har tidligere vært stipendiat ved NTNU, forsker ved og foreleser ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (INN).

I perioden 2010-2011 og i 2013 var han redaktør for Babylon – nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Han er forfatter av bøkene Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians og En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten.

Han har publisert artikler om den arabisk-israelske konflikten i en rekke akademiske tidsskrift, deriblant British Journal of Middle Eastern Studies, International History Review, Diplomacy & Statecraft og Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

@jjensehaugen