Jørgen Jensehaugen

fagansvarlig, PRIO Institutt for fredsforskning

Jørgen Jensehaugen har skrevet 64 artikler

Nylig aktivitet

 1. Saladin: oppdatert 20. desember 2018
 2. Mahmoud Abbas: oppdatert 11. desember 2018
 3. Aud Lise Norheim: Send til godkjenning 9. desember 2018
 4. Abdullah Ensour: oppdatert 6. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Jordans geografi 11
 2. Jordans historie 9
 3. Jordans samtidshistorie 4
 4. Midtøsten 21
 5. Midtøstens samtidshistorie 25
 6. Palestinas geografi 15
 7. Palestinas historie 8
 8. Palestinas samtidshistorie 40

Biografi

Jørgen Jensehaugen (f. 1983) er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet (PRIO). Han forsker på den arabisk-israelske konflikten, med fokus på amerikansk diplomati og palestinerne rolle. Han har tidligere vært stipendiat ved NTNU, forsker ved og foreleser ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (INN).

I perioden 2010-2011 og i 2013 var han redaktør for Babylon – nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Han er forfatter av boken Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians.

Han har publisert artikler om den arabisk-israelske konflikten i en rekke akademiske tidsskrift, deriblant British Journal of Middle Eastern Studies, International History Review, Diplomacy & Statecraft og Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

@jjensehaugen