Jørgen Jensehaugen

Seniorforsker, tidligere fagansvarlig, PRIO Institutt for fredsforskning

Jørgen Jensehaugen har skrevet 93 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gaza by: oppdatert 6. november 2023
  2. Palestinas historie: oppdatert 6. november 2023
  3. Mahmoud Abbas: oppdatert 23. oktober 2023
  4. Hamas: godkjente et endringsforslag 23. oktober 2023
All aktivitet

Biografi

Jørgen Jensehaugen (f. 1983) er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet (PRIO). Han forsker på den arabisk-israelske konflikten, med fokus på amerikansk diplomati og palestinerne rolle. Han har tidligere vært stipendiat ved NTNU, forsker ved og foreleser ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (INN).

I perioden 2010-2011 og i 2013 var han redaktør for Babylon – nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Han er forfatter av bøkene Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians og En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten.

Han har publisert artikler om den arabisk-israelske konflikten i en rekke akademiske tidsskrift, deriblant British Journal of Middle Eastern Studies, International History Review, Diplomacy & Statecraft og Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

@jjensehaugen