Jørgen Jensehaugen

fagansvarlig, Høgskolen i Lillehammer

Jørgen Jensehaugen har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. Naji al-Ali: godkjente et endringsforslag 30. august 2017
  2. Naji al-Ali: publisert 30. august 2017
  3. PLO: oppdatert 18. august 2017
  4. PFLP: oppdatert 15. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Palestinas geografi 15
  2. Palestinas historie 8
  3. Palestinas samtidshistorie 36

Biografi

Jørgen Jensehaugen (f. 1983) er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Innlandet (INN). Han forsker på den arabisk-israelske konflikten, med fokus på amerikansk diplomati og palestinerne rolle. Han har tidligere vært stipendiat ved NTNU, forsker ved fredsforskningsinstituttet (PRIO) og foreleser ved Universitet i Oslo.

I perioden 2010-2011 og i 2013 var han redaktør for Babylon – nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Han har publisert artikler om den arabisk-israelske konflikten i en rekke akademiske tidsskrift, deriblant British Journal of Middle Eastern Studies, International History Review, Diplomacy & Statecraft og Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

http://www.hil.no/om_hoegskolen/alle_ansatte_ved_hoegskolen_i_lillehammer_hil/Joergen-Jensehaugen

@jjensehaugen