Jørgen Jensehaugen

fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Jørgen Jensehaugen har skrevet 53 artikler

Nylig aktivitet

  1. Palestina-krigen: kommentert 14. september 2018
  2. Palestina-krigen: kommentert 14. september 2018
  3. Palestina-krigen: kommentert 14. september 2018
  4. Fatah: oppdatert 11. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Jordans geografi 11
  2. Jordans historie 9
  3. Jordans samtidshistorie 4
  4. Palestinas geografi 16
  5. Palestinas historie 8
  6. Palestinas samtidshistorie 40

Biografi

Jørgen Jensehaugen (f. 1983) er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Innlandet (INN). Han forsker på den arabisk-israelske konflikten, med fokus på amerikansk diplomati og palestinerne rolle. Han har tidligere vært stipendiat ved NTNU, forsker ved fredsforskningsinstituttet (PRIO) og foreleser ved Universitet i Oslo.

I perioden 2010-2011 og i 2013 var han redaktør for Babylon – nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Han er forfatter av boken Arab-Israeli Diplomacy under Carter: The U.S., Israel and the Palestinians.

Han har publisert artikler om den arabisk-israelske konflikten i en rekke akademiske tidsskrift, deriblant British Journal of Middle Eastern Studies, International History Review, Diplomacy & Statecraft og Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

http://www.hil.no/om_hoegskolen/alle_ansatte_ved_hoegskolen_i_lillehammer_hil/Joergen-Jensehaugen

@jjensehaugen