Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. ventesorg: oppdatert 13. november 2018
  2. resept: endringsforslag 3. november 2018
  3. krokodilletårer: endringsforslag 3. november 2018
  4. lasarett: endringsforslag 21. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1288

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.