Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. celer: kommentert 9. februar 2019
  2. descendens: redigerte og publiserte et endringsforslag 26. januar 2019
  3. Kunnskapssenteret for helsetjenesten: Send til godkjenning 19. januar 2019
  4. intraperitoneal: oppdatert 18. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1270

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.