Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. kollabere: godkjente et endringsforslag 21. februar 2018
  2. Visceralfett: artikkelforslaget ble avvist 6. februar 2018
  3. -ektomi: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. januar 2018
  4. Kristian Kornelius Hagemann Brandt: kommentert 14. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1292

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.