Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. fundus: oppdatert 19. desember 2018
  2. medisinsk behandling: oppdatert 19. desember 2018
  3. operativ: oppdatert 19. desember 2018
  4. cervix: oppdatert 19. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1278

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.