Erlend Hem

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erlend Hem har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. somatisk: godkjente et endringsforslag 4. juli 2018
  2. kollabere: godkjente et endringsforslag 21. februar 2018
  3. Visceralfett: artikkelforslaget ble avvist 6. februar 2018
  4. -ektomi: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk språk 1289

Biografi

Erlend Hem (f. 1970) er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening.