Anders Johan W. Andersen

Professor i psykisk helsearbeid, fagmedarbeider, Universitetet i Agder

Anders Johan W. Andersen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Anders Johan W. Andersen (f. 1965) er professor i psykisk helsearbeid og har siden januar 2016 vært dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg, og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Andersen er opprinnelig utdannet psykiatrisk sykepleier fra Statens utdanningssenter for helsepersonell på Bygdøy i Oslo.

Han har arbeidet med utdanning, forskning og formidling siden midten av 1990-tallet, og har hatt en rekke vitenskapelige posisjoner i universitets- og høgskolesektoren. Hans vitenskapelige arbeid sentrerer seg rundt psykisk helsearbeid, og han har i særdeleshet arbeidet med: 1) kunnskapsgrunnlag for psykisk helsearbeid, 2) beskrivelser av psykisk helse og psykiske lidelser samt 3) utvikling av nye praksisformer innen psykisk helsearbeid.

Andersen var ansvarlig redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2007 - 2011, og har gitt ut flere fagbøker bla. "Uten fasit - perspektiver på miljøterapi" (Cappelen akademisk, 1997) og "Psykisk helsearbeid - en gang til" (Gyldendal akademisk forlag, 2018).