Anders Johan W. Andersen

fagmedarbeider, Universitetet i Agder

Anders Johan W. Andersen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. psykisk helsevern: Send til godkjenning 7. november 2016
  2. psykisk helsearbeid: Send til godkjenning 6. september 2016
  3. psykisk helse: Send til godkjenning 5. september 2016
All aktivitet

Biografi

Anders Johan W. Andersen er dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. 

Anders Johan W. Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier fra det som nå er Høgskolen i Oslo og Akershus, har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg. Han har mange års erfaring fra samarbeid med barn, ungdom og deres familier ved daværende Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo, og har siden 1996 vært ansatt i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder. Han var instituttleder for Institutt for psykososial helse før han overtok som dekan for fakultetet for helse- og idrettsvitenskap 1. januar 2016.