Anders Johan W. Andersen

Professor i psykisk helsearbeid, fagmedarbeider, Universitetet i Agder

Anders Johan W. Andersen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. psykisk helsevern: Send til godkjenning 7. november 2016
  2. psykisk helsearbeid: Send til godkjenning 6. september 2016
  3. psykisk helse: Send til godkjenning 5. september 2016
All aktivitet

Biografi

Anders Johan W. Andersen er professor i psykisk helsearbeid og har siden januar 2016 vært dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Han har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg, og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Andersen er opprinnelig utdannet psykiatrisk sykepleier. Han har arbeidet med utdanning, forskning og formidling siden midten av 1990-tallet, og har hatt en rekke vitenskapelige posisjoner i universitets- og høgskolesektoren. Hans vitenskapelige arbeid sentrerer seg rundt psykisk helsearbeid, og han har i særdeleshet arbeidet med: 1) kunnskapsgrunnlag for psykisk helsearbeid, 2) beskrivelser av psykisk helse og psykiske lidelser samt 3) utvikling av nye praksisformer innen psykisk helsearbeid.