Marianne Tønnessen

fagansvarlig, OsloMet

Marianne Tønnessen har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. demografisk treghet: oppdatert 23. mars 2021
  2. levealder: oppdatert 11. mars 2021
  3. levealder: oppdatert 11. mars 2021
  4. levealder: oppdatert 11. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 44

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og er forsker ved NIBR, OsloMet. Hun har tidligere vært forsker i demografi ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og ved Stockholms universitet. Se også presentasjon på NIBRs nettsider.