Marianne Tønnessen

fagansvarlig, Statistisk sentralbyrå

Marianne Tønnessen har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. befolkning: oppdatert 28. mars 2018
  2. befolkningspolitikk: oppdatert 28. mars 2018
  3. befolkning: oppdatert 28. mars 2018
  4. befolkningsframskriving: oppdatert 18. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 36

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og arbeider i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling.

Se også presentasjon på SSBs nettsider.