Marianne Tønnessen

fagansvarlig, OsloMet

Marianne Tønnessen har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. reproduksjonsnivå: oppdatert 28. juni 2021
  2. reproduksjonstall - demografi: oppdatert 28. juni 2021
  3. reproduksjonstall - demografi: oppdatert 28. juni 2021
  4. reproduksjonstall - demografi: oppdatert 28. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 45

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og er forsker ved NIBR, OsloMet. Hun har tidligere vært forsker i demografi ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og ved Stockholms universitet. Se også presentasjon på NIBRs nettsider.