Marianne Tønnessen

Forsker, fagansvarlig, OsloMet

Marianne Tønnessen har skrevet 44 artikler

Nylig aktivitet

  1. forsørgerbyrde: oppdatert 5. juni 2024
  2. forsørgerbyrde: oppdatert 5. juni 2024
  3. forsørgerbyrde: oppdatert 5. juni 2024
  4. forsørgerbyrde: oppdatert 5. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 53

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og er forsker ved NIBR, OsloMet. Hun har tidligere vært forsker i demografi ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og ved Stockholms universitet. Se også presentasjon på NIBRs nettsider.