Marianne Tønnessen

fagansvarlig, Statistisk sentralbyrå

Marianne Tønnessen har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. utvandring: oppdatert 22. april 2018
  2. migrasjon: redigerte og publiserte et endringsforslag 22. april 2018
  3. befolkning: oppdatert 28. mars 2018
  4. befolkningspolitikk: oppdatert 28. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 35

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og arbeider i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling.

Se også presentasjon på SSBs nettsider.