Marianne Tønnessen

fagansvarlig, OsloMet

Marianne Tønnessen har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. forsørgerbyrde: oppdatert 27. desember 2022
  2. befolkningsstruktur: oppdatert 27. desember 2022
  3. befolkningspolitikk: oppdatert 27. desember 2022
  4. innvandring: oppdatert 27. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Demografi 49

Biografi

Marianne Tønnessen er demograf, og er forsker ved NIBR, OsloMet. Hun har tidligere vært forsker i demografi ved Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og ved Stockholms universitet. Se også presentasjon på NIBRs nettsider.