Henriette Linge

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Henriette Linge har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. kroksjø: redigerte og publiserte et endringsforslag 26. april 2020
  2. jettegryte: kommentert 8. oktober 2019
  3. oligocen: oppdatert 8. oktober 2019
  4. jettegryte: kommentert 8. oktober 2019
All aktivitet

Biografi

Henriette Linge (f. 1972, Molde) er førsteamanuensis innen kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Der underviser hun i geomorfologi, kvartærgeologiske dateringsmetoder og historisk geologi, og er vitenskapelig ansvarlig for Prepareringslaboratoriet for kosmogene nuklider.

Linge har utdannelse fra Universitetssenteret på Svalbard og Universitetet i Bergen (Cand.scient. (1996), Dr.scient. (1999)). Hun arbeidet som postdoktor ved Universitetet i Bergen 2000-2002, og som postdoktor og forsker ved Bjerknessenteret 2002-2007.

Linge arbeider i hovedsak med aldersbestemmelse av landformer og hvordan landskap og miljø endres over tid i områder som hadde isbreer under siste istid. Hun har publisert vitenskapelige artikler fra felt- og laboratoriebaserte studier av fortidsklima fra norske grotter, og av rekonstruksjon av miljø- og isbreendringer under og etter siste istid i Norge, Sverige, Danmark, Russland, Svalbard og Grønland.

Linge var fagansvarlig for geomorfologi og glasialgeologi fra 2015-2020, og for geologisk datering og geologiske tidsavsnitt og lag fra 2018-2020.