Henriette Linge

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Henriette Linge har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. skred: godkjente et endringsforslag 8. april 2019
  2. jettegryte: kommentert 16. februar 2019
  3. jettegryte: oppdatert 2. februar 2019
  4. eon - geologi: oppdatert 2. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Geologisk datering 13
  2. Geologiske tidsavsnitt og lag 60
  3. Geomorfologi 191

Biografi

Henriette Linge (f. 1972, Molde) er førsteamanuensis innen kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Der underviser hun i geomorfologi, kvartærgeologiske dateringsmetoder og historisk geologi, og er vitenskapelig ansvarlig for Prepareringslaboratoriet for kosmogene nuklider.

Linge har utdannelse fra Universitetssenteret på Svalbard og Universitetet i Bergen (Cand.scient. (1996), Dr.scient. (1999)). Hun arbeidet som postdoktor ved Universitetet i Bergen 2000-2002, og som postdoktor og forsker ved Bjerknessenteret 2002-2007.

Linge arbeider i hovedsak med aldersbestemmelse av landformer og hvordan landskap og miljø endres over tid i områder som hadde isbreer under siste istid. Hun har publisert vitenskapelige artikler fra felt- og laboratoriebaserte studier av fortidsklima fra norske grotter, og av rekonstruksjon av miljø- og isbreendringer under og etter siste istid i Norge, Sverige, Danmark, Russland, Svalbard og Grønland.

Linge har vært fagansvarlig for geomorfologi og glasialgeologi siden 2015.