Jarle Trondal

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Jarle Trondal har skrevet 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den europeiske investeringsbank: oppdatert 8. april 2024
  2. Eurostat: oppdatert 8. april 2024
  3. Group of the European People's Party: oppdatert 8. april 2024
  4. EU - Den europeiske union: godkjente et endringsforslag 16. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. EU 48
  2. Partigrupper i Europaparlamentet 7

Biografi

Jarle Trondal er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, og er Honorary Professor ved København Universitet i tillegg til sin stilling som professor ved ARENA Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Han tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo, ARENA (2001). Jarle Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, organisasjonsfag, europeisk integrasjon, og internasjonal organisasjon. Noen utvalgte arbeider:

Trondal, Jarle og Michael W. Bauer (red.) (2015). The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan.                          

Busuioc, M., M. Groenleer og Jarle Trondal (red.) (2012). The agency phenomenon in the European Union. Manchester University Press.        

Trondal, Jarle (red.) (2011). Byråkrati og geografi: geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. Universitetsforlaget.        

Trondal, Jarle (2010). An Emergent European Executive Order.                  Oxford University Press.             

Trondal, Jarle; Marcussen, Martin; Larsson, Torbjorn & Veggeland, Frode (2010). Unpacking International Organisations. Manchester University Press.         

Sverdrup, U. og Jarle Trondal (red.) (2008) The Organizational Dimension of Politics. Fagbokforlaget.