Jarle Trondal

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Jarle Trondal har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. EUs beslutningsprosedyrer: godkjente et endringsforslag 16. mars 2021
  2. Operasjon Triton: godkjente et endringsforslag 10. august 2020
  3. EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: godkjente et endringsforslag 29. juli 2020
  4. Det europeiske folkepartiet: godkjente et endringsforslag 9. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. EU 48

Biografi

Jarle Trondal er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, og er Honorary Professor ved København Universitet i tillegg til sin stilling som professor ved ARENA Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Han tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo, ARENA (2001). Jarle Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, organisasjonsfag, europeisk integrasjon, og internasjonal organisasjon. Noen utvalgte arbeider:

Trondal, Jarle og Michael W. Bauer (red.) (2015). The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan.                          

Busuioc, M., M. Groenleer og Jarle Trondal (red.) (2012). The agency phenomenon in the European Union. Manchester University Press.        

Trondal, Jarle (red.) (2011). Byråkrati og geografi: geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. Universitetsforlaget.        

Trondal, Jarle (2010). An Emergent European Executive Order.                  Oxford University Press.             

Trondal, Jarle; Marcussen, Martin; Larsson, Torbjorn & Veggeland, Frode (2010). Unpacking International Organisations. Manchester University Press.         

Sverdrup, U. og Jarle Trondal (red.) (2008) The Organizational Dimension of Politics. Fagbokforlaget.