Iver Tangen Stensrud

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Iver Tangen Stensrud har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Født 1987. Mastergrad i historie fra NTNU, 2012. Stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Tilknyttet forskningsprosjektet The Printed and the Built ved OCCAS.

Forskningsinteresser: Vitenskaps- og teknologihistorie, mediehistorie, by- og arkitekturhistorie. 

Utgivelser

“The magazine and the city. Architecture, urban life and the illustrated press in nineteenth-century Christiania.” Doktorgradsavhandling. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2018.

Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen; Paulsen, Gard. (2014) Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. 2014.

“Ioniserende stråling: Strålevern, helsefysikk og strålehygiene, fra røntgenstråler og radium til bomber og reaktorkontroll.” Masteroppgave, NTNU, 2012. Fulltekstversjon i NTNUs database Diva.

Lenker