Atle Nesje

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Atle Nesje har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. is - vann i fast form: godkjente et endringsforslag 25. januar 2018
  2. jøkulhlaup: redigerte og publiserte et endringsforslag 25. januar 2018
  3. breelv: redigerte og publiserte artikkelforslaget 23. november 2016
  4. is - vann i fast form: oppdatert 23. november 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bre- og snølære 58

Biografi

Atle Nesje (f. 1956) er professor i kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Han forsker hovedsakelig på hvordan isbreer har variert i størrelse etter siste istid og hvilke faktorer som fører til at isbreer forandrer seg. I tillegg underviser han om glasiale erosjons- og avsetningsformer.