Atle Nesje

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Atle Nesje har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. breelv: godkjente et endringsforslag 13. mars 2019
  2. Camp Century: oppdatert 12. mars 2019
  3. polynja: oppdatert 12. mars 2019
  4. kryokonitt: oppdatert 12. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bre- og snølære 58

Biografi

Atle Nesje (f. 1956) er professor i kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Han forsker hovedsakelig på hvordan isbreer har variert i størrelse etter siste istid og hvilke faktorer som fører til at isbreer forandrer seg. I tillegg underviser han om glasiale erosjons- og avsetningsformer.