Torkild Bakken

fagansvarlig, NTNU

Torkild Bakken har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

 1. trekantmark: oppdatert 12. januar 2024
 2. flerbørstemark: oppdatert 3. januar 2024
 3. blodigle: redigerte og publiserte et endringsforslag 20. august 2023
 4. bladrygger: godkjente et endringsforslag 31. mai 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 32 kategorier:

 1. Aciculata 1
 2. Aeolidia 1
 3. Aphrodita 1
 4. Arenicola 1
 5. Arhynchobdellida 1
 6. Clitellata 2
 7. Crassiclitellata 1
 8. Dorididae 1
 9. Enchytraeida 1
 10. Erpobdellidae 2
 11. Eunice 1
 12. Fiskeigler 1
 13. Flerbørstemarker 3
 14. Fåbørstemarker 1
 15. Glyceriformia 1
 16. Haemopis 1
 17. Hirudo 1
 18. Igler 1
 19. Kalkrørsormer 2
 20. Leddormer 5
 21. Nakensnegler 1
 22. Pherusa 1
 23. Phyllodocida 2
 24. Polynoidae 1
 25. Rhynchobdellida 4
 26. Sabellida 2
 27. Spionida 1
 28. Spionidae 2
 29. Spirobranchus 1
 30. Spirorbis 1
 31. Tomopteris 1
 32. Tubificina 1

Biografi

Jeg har doktorgrad i evolusjonsbiologi fra NTNU, jobbet en periode hos Artsdatabanken, nå er jeg ansatt som førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet. Bakgrunnen min er som marinbiolog med studier av biologisk mangfold. Hovedinteressen for forskningen min er fylogeni (slektskap og evolusjonær utvikling), artskunnskap, taksonomi og utbredelse for utvalgte arter og artsgrupper. Dyregruppene jeg jobber mest med er flerbørstemark (Annelida), og nakensnegler (Nudibranchia). I tillegg har jeg en generell interesse i faunistikk og biologisk mangfold hos marine bunndyr i norske havområder.

Vitenskapshistorie er et annet interesseområde. Først og fremst knyttet til personer, ekspedisjoner og aktivitet de tidlige marinbiologene i Norge drev. Dette er tett knyttet til taksonomisk forskning og hvordan grunnlaget for kunnskap om biologisk mangfold i Norge ble til.

Jeg er født i 1969, er opprinnelig fra Skjetten, og er nå bosatt i Trondheim.

Twitter: @TorkildBakken