Torkild Bakken

fagansvarlig, NTNU

Torkild Bakken har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. pølseormer: kommentert 10. desember 2018
  2. pølseormer: oppdatert 10. desember 2018
  3. skjeggbærere: oppdatert 28. oktober 2018
  4. boremark: oppdatert 21. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Echiurider 3
  2. Flerbørstemark 22
  3. Leddormer 21
  4. nakensnegl 3

Biografi

Jeg har en doktorgrad i evolusjonsbiologi fra NTNU, nå er jeg ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet. Bakgrunnen min er som marinbiolog med studier av biologisk mangfold. Hovedinteressen for forskningen min er fylogeni (slektskap og evolusjonær utvikling), taksonomi og utbredelse for utvalgte arter og artsgrupper. Dyregruppene jeg jobber med er flerbørstemark (Polychaeta), og nakensnegler (Nudibranchia). I tillegg har jeg en generell interesse i faunistikk og biologisk mangfold hos marine bunndyr i norske havområder.

Vitenskapshistorie er et annet interesseområde. Først og fremst knyttet til personer, ekspedisjoner og aktivitet de tidlige marinbiologene i Norge drev. Dette er tett knyttet til taksonomisk forskning og hvordan grunnlaget for kunnskap om biologisk mangfold i Norge ble til.

Jeg er født i 1969, er opprinnelig fra Skjetten, og er nå bosatt i Trondheim.

Twitter: @TorkildBakken