Helge Leander B. Jensen

Lege

Helge Leander B. Jensen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Helge Leander B. Jensen (f. 1993) er lege og arbeider som lege i spesialisering i ortopedi ved Kirurgisk avdeling, Lillehammer sykehus, Sykehuset Innlandet HF. Han ble uteksaminert som cand.med. med forskerlinje fra Universitetet i Oslo i juni 2019. Gjennom studietiden forsket han på DNA-reparasjon ved alzheimers sykdom.