Iselin Åsedotter Strønen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Iselin Åsedotter Strønen har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Caracas: oppdatert 13. februar 2019
  2. Ciudad Bolívar: oppdatert 13. februar 2019
  3. Ciudad Bolívar: oppdatert 13. februar 2019
  4. Caracas: oppdatert 12. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Venezuelas geografi 34
  2. Venezuelas historie 5
  3. Venezuelas samtidshistorie 9

Biografi

Iselin Åsedotter Strønen (f. 1980) er sosialantropolog med Venezuela som spesialfelt. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen, og forsker ved Chr. Michelsen Institutt (CMI).

Strønen's doktorgradsavhandling (2014) fra Universitetet i Bergen var en etnografisk studie av dynamikken mellom grasrotbevegelser i slummen i Caracas, Venezuela og den venezuelanske staten under Hugo Chavez sin regjeringstid. Avhandlingen analyserte videre hvordan Venezuelas historie som en oljenasjon har formet landets politikk, kultur og samfunnsliv i et historisk og kontemporært perspektiv. Hun har gjort en rekke lange feltarbeid i landet mellom 2005 og 2015, og er også med-skaper av dokumentarfilmen Folket og Presidenten. Et portrett av den Bolivarianske Revolusjonen (Strønen og Wærness 2007). Filmen dokumenterer presidentvalget i Venezuela i 2006. 

Strønen har også en Master of Philosophy  in Anthropology of Development fra UiB (2006) og en Master in International Journalism fra City University, London (2008).