Iselin Åsedotter Strønen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Iselin Åsedotter Strønen har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Venezuela: godkjente et endringsforslag 28. november 2022
  2. Cumaná: godkjente et endringsforslag 3. mai 2022
  3. Raúl Leoni: godkjente et endringsforslag 13. januar 2022
  4. Venezuelas samtidshistorie: oppdatert 2. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Venezuelas geografi 34
  2. Venezuelas historie 5
  3. Venezuelas samtidshistorie 9

Biografi

Iselin Åsedotter Strønen (f. 1980) er førstelektor ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Hun har tidligere også arbeidet som forsker ved Chr. Michelsen Institutt (CMI).

Strønens doktorgradsavhandling (2014) fra Universitetet i Bergen fokuserte på forholdet mellom urbane grasrotbevegelser og og den venezuelanske staten under Hugo Chávez sin regjeringstid, sett i lys av Venezuelas historie som oljenasjon.

Strønen har også en Master of Philosophy  in Anthropology of Development fra UiB (2006) og en Master in International Journalism fra City University, London (2008).