Iselin Åsedotter Strønen

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Iselin Åsedotter Strønen har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Venezuela: godkjente et endringsforslag 28. november 2022
  2. Cumaná: godkjente et endringsforslag 3. mai 2022
  3. Raúl Leoni: godkjente et endringsforslag 13. januar 2022
  4. Venezuelas samtidshistorie: oppdatert 2. september 2021
All aktivitet

Biografi

Iselin Åsedotter Strønen (f. 1980) er førsteamanuensis ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Strønens doktorgradsavhandling (2014) fra Universitetet i Bergen fokuserte på forholdet mellom urbane grasrotbevegelser og og den venezuelanske staten under Hugo Chávez sin regjeringstid, sett i lys av Venezuelas historie som oljenasjon.

Strønen har også en Master of Philosophy  in Anthropology of Development fra UiB (2006) og en Master in International Journalism fra City University, London (2008).