Olav Hogstad

fagansvarlig, NTNU

Olav Hogstad har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

 1. blåmeis: oppdatert 3. januar 2018
 2. stjertmeis: godkjente et endringsforslag 4. november 2017
 3. meiser: godkjente et endringsforslag 14. august 2017
 4. ravn: oppdatert 27. juli 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Fuglekongefamilien 2
 2. Kråkefamilien 14
 3. Meisefamilien 11
 4. Seilerfamilien 9
 5. Spettefugler 21
 6. Spettmeisfamilien 4
 7. Stjertmeisfamilien 2
 8. Trekryperfamilien 3

Biografi

Olav Hogstad f. 1937 er professor emeritus i zoologi ved NTNTU Vitenskapsmuseet. Han har forsket på bestandsendringer i flere tiår og har spesielt arbeidet med atferdsøkologi hos meiser og spetter. Han har skrevet og oversatt flere bøker og publisert over 300 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innenfor ornitologi i norske og utenlandske tidsskrifter. Hogstad er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.