Olav Hogstad

tidligere fagansvarlig, NTNU

Olav Hogstad har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

  1. blåmeis: oppdatert 3. januar 2018
  2. stjertmeis: godkjente et endringsforslag 4. november 2017
  3. meiser: godkjente et endringsforslag 14. august 2017
  4. ravn: oppdatert 27. juli 2017
All aktivitet

Biografi

Olav Hogstad (1937-2019) var professor emeritus i zoologi ved NTNTU Vitenskapsmuseet. Han forsket på bestandsendringer i flere tiår og arbeidet spesielt med atferdsøkologi hos meiser og spetter. Han skrev og oversatte flere bøker og publisert over 300 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innenfor ornitologi i norske og utenlandske tidsskrifter. Hogstad var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.