Olav Hogstad

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, NTNU

Olav Hogstad har skrevet 41 artikler

Biografi

Olav Hogstad (1937-2019) var professor emeritus i zoologi ved NTNTU Vitenskapsmuseet. Han forsket på bestandsendringer i flere tiår og arbeidet spesielt med atferdsøkologi hos meiser og spetter. Han skrev og oversatte flere bøker og publisert over 300 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innenfor ornitologi i norske og utenlandske tidsskrifter. Hogstad var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.