Ingrid Christiansen Krook

fagansvarlig

Ingrid Christiansen Krook har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Douris: oppdatert 21. desember 2017
  2. Duris: oppdatert 21. desember 2017
  3. Aleksander-sarkofagen: oppdatert 18. desember 2017
  4. Aleksander-sarkofagen: oppdatert 18. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klassisk billedkunst, skulptur og mosaikk 83

Biografi

Ingrid Christiansen Krook (f.1961) har klassisk kunstutdannelse fra skulpturlinjen ved Accademia di Belle Arti di Carrara, i Italia. Hun har arbeidet i mange år som billedhugger tilknyttet internasjonalt billedhuggermiljø i Carrara, Pietrasanta og omegn. Hennes kunstneriske produksjon er konsentrert i en arbeidsperiode over 20 år i Italia, med private bestillinger, utstillinger og internasjonale billedhugger-symposia. Hun har hovedsaklig arbeidet med marmor, tre, metall og plexi-glass.

Ingrid har Mastergrad i Kunsthistorie, "Antikke Studier" fra Universitetet i Bergen, og er medlem i fag-gruppen "Antikken og den klassiske tradisjonen" ved UiB. Hun har Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Kunst og Designhøyskolen i Bergen, hvor hun også har vært gjesteforleser i flere semester. Ingrid har undervist i den kulturelle skolesekken, og holdt flere foredrag  om "Kunstfagenes Undervisningshistorie".

Ingrids faglige interesser, er antikk resepsjon med vekt på kunstnerisk praksis i den greske og den romersk antikken, renessansen og nyklassisismen. Hun er generellt opptatt av historie, materialkunnskap, håndverks-teknikk og forholdet mellom praksis og teori i kunstfagene.

Ingrid er ansatt som gjesteforeleser ved institutt for Design, fakultet for Kunst, Musikk og Design, på Universitetet i Bergen.

Ingrid er fagansvarlig på snl.no siden mai 2015.