Guri Sogn Andersen

Forsker, fagansvarlig, Norsk institutt for vannforskning

Guri Sogn Andersen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. japansk drivtang: oppdatert 12. mars 2019
 2. japansk drivtang: oppdatert 12. mars 2019
 3. fingertare: oppdatert 12. mars 2019
 4. spiraltang: oppdatert 12. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 20 kategorier:

 1. Alaria 1
 2. Ascophyllum 2
 3. Brunalger 3
 4. Chorda 3
 5. Chordales 0
 6. Desmarestia 1
 7. Desmarestiales 0
 8. Fucales 1
 9. Fucus 8
 10. Halidrys 1
 11. Himanthalia 1
 12. Laminaria 3
 13. Laminariaceae 1
 14. Laminariales 1
 15. Pelvetia 1
 16. Saccharina 2
 17. Saccorhiza 1
 18. Sargassum 2
 19. Tilopteridales 0
 20. Undaria 1

Biografi

Jeg har en doktorgrad i marinbiologi fra Universitetet i Oslo.

Jeg har også fullført en ettårig dykkerutdanning innen CMAS-systemet ved Lofoten folkehøgskole og en mastergrad i marin botanikk. Masterprosjektet mitt dreide seg om små, men ikke ubetydelige makroalger som vokser på stortare (Laminaria hyperborea). Tareskoger er grunnlaget for et frodig liv langs kysten vår, og det er derfor viktig å finne ut hvordan disse systemene fungerer og hvordan vi mennesker påvirker dem. Fra 2008 til 2013 forsket jeg på årsakene til at sukkertareskogene i Skagerrak er i dårlig forfatning. I dag jobber jeg som forsker og miljørådgiver i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).