Jørgen Gustav Bramness

Professor, fagmedarbeider, UiT Norges arktiske universitet

Jørgen Gustav Bramness har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jørgen G. Bramness er cand.med. fra Universitetet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Han tok sin doktorgrad på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol.

Han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler.

Bramness har siden oktober 2008 vært forskningsdirektør ved SERAF.