Dag Lund-Fallingen

Dag Lund-Fallingen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Send til godkjenning 14. februar 2017
All aktivitet

Biografi

Jeg har utdanning innen språk og samfunnsfag fra Høgskolen i Oslo og Høgskulen i Volda. Studieopphold i 2000 ved universitetet i Rostock. 

Jeg har jobbet på barnevernsinstitusjon som miljøterapeut og styrer, med beredskapshjem som utredningskonsulent og veileder, og siden 2007 som seniorrådgiver innen barnevern i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Jeg er særdeles opptatt av barns rettigheter og rett til medvirkning. I tillegg har jeg særlig kompetanse på minoritetsbarn innen barnevernet.