Dag Halkjær

Dag Halkjær har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jeg har cand.mag. i språk og samfunnsfag fra Høgskolen i Oslo og master i kulturmøter fra Høgskulen i Volda samt jusstudier ved Syddansk Universitet.

Jeg har jobbet på barnevernsinstitusjon som miljøterapeut og styrer og som utredningskonsulent og veileder for beredskapshjem. Videre har jeg jobbet innen barnevern i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og i den danske Socialstyrelsen. For tiden er jeg ansatt i Udlændingestyrelsen i Danmark. 

Jeg er særdeles opptatt av barns rettigheter og barns rett til medvirkning. I tillegg har jeg særlig kompetanse på minoritetsbarn innen barnevernet og barn og unges rettigheter.