Henrik Torkveen

fagansvarlig

Henrik Torkveen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Isis: oppdatert 2. november 2017
  2. Herwer - egyptisk oldtidsby: oppdatert 28. august 2017
  3. Herwer - egyptisk oldtidsby: godkjente et endringsforslag 28. august 2017
  4. Nefertiti: oppdatert 21. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Det gamle Egypt 200

Biografi

Henrik Torkveen (f. 1983) har en bachelor i arkeologi fra Universitetet i Oslo (2003-2006), en bachelor i egyptisk arkeologi fra University of Liverpool (2006-2009) og en master i egyptologi fra University of Liverpool (2009-2010).

Fra 2012-2013 var han nestleder for Norsk egyptologisk selskap og fra 2014-2015 medredaktør for medlemsbladet til Norske egyptologisk selskap, Ostrakon. Videre har han publisert artikler i tidsskriftene Nicolay og Ostrakon.

Henrik Torkveen har vært fagansvarlig for Det gamle Egypt siden april 2015.