May-Len Skilbrei

Universitetet i Oslo

May-Len Skilbrei har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. prostitusjon: Send til godkjenning 11. februar 2016
  2. prostitusjon: Send til godkjenning 15. januar 2016
All aktivitet

Biografi

May-Len Skilbrei er Professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på prostitusjon, menneskehandel, migrasjon og arbeid.